Bude lépe! Krajské volby za humny.

09.10.2012 12:41

Vážení a milí čtenáři, následující řádky jsou určeny těm z Vás, kteří ve všech volebních speciálech vysílaných či publikovaných tzv. masmédii dosud postrádali jedinou zmínku natož sofistikovanou politologickou analýzu předvolební situace na psojedsku. Vědomi si své zodpovědnosti, přinášíme Vám stručný přehled všeho důležitého, co se v souvislosti s nadcházejícími krajskými volbami v naší vsi dosud událo.

Stejně jako uplynulý týden, tak také tento bude pravděpodobně ve znamení vrcholící předvolební kampaně před krajskými volbami. Obyvatelé Psojed, kteří ve svém konzervatismu a chabé orientaci v politickém dění považují většinou stávající krajské uspořádání v lepším případě za omyl, v horším za zlý úmysl fungující v podstatě na principu tzv. chráněných dílen, tedy zabezpečující pracovní místa především pro vysloužilé politiky a přehršli úředníků, kteří by v jiných oborech lidské činnosti sotva našli uplatnění. Kromě toho se většina našich občanů netají názorem, že kraje vymysleli a na mapě namalovali „Pražáci“, a  tudíž je všechno špatně. Účast v krajských volbách proto v Psojedech není nijak přehnaná a místostarosta Zubatý, který si obvykle nebere servítky, ji označuje dokonce za rozpačitou.

Předvolební kampaň byla v obci reprezentována dosud ve třech výraznějších aspektech.

Poštovní schránky občanů jsou zavaleny letáky politických uskupení slibujících to či ono, většinou však to, co je bezpečně mimo možnosti dané politické formace. Naštěstí jsou tyto materiály ve velké míře vytištěny na kvalitním křídovém papíře, který se příliš nehodí na podpal a tak je naši občané spořádaně odnáší do kontejneru na papír před samoobsluhou, což  obci zabezpečuje čelná místa v krajské soutěži v recyklaci surovin. Obecní kolo této soutěže bylo anulováno po protestech těch domácností, jejichž schránky se nacházejí v akčním radiu hlídacích psů a doručovatelé se k nim proto bojí přiblížit, čímž v nich množství předvolebních materiálů kleslo pod kritickou mez. Tito obyvatelé jsou ale tak zároveň ochuzeni o smělé intelektuální vize v letácích obsažené, které se staly vděčným námětem politologických analýz hostů restaurace „U Sněhuláka“, kteří nijak nedbají výstražné tabulky s nápisem „Politické hovory zakázány!“, která zde zbyla ještě z období první republiky.  

Před samoobsluhou se rovněž nachází jediný billboard v naší vsi, který již několik týdnů okupuje elektronicky vyžehlená tvář nejmenovaného regionálního politika Tibora Kotouče a recyklované heslo „Budu pracovat pro Vás“. Na telefonický dotaz hajného Šišky, který se v příslušném volebním štábu ptal, zda by mu „ten pán z plakátu“ tedy nepřijel naštípat čtyři kubíky dříví na zimu, však zatím nikdo nereagoval a hajný si na tuto činnost musel za úplatu najmout bratry Červeňákovy (Bobbyho a Michaila). Z toho důvodu prý rovněž napsal žádost o uhrazení nákladů „Agentuře pro sociální začleňování“ s tím, že se mu „povedlo začlenit dva kusy“, ale ani tato suplika nebyla vrchností vyslyšena. To, spolu s faktem, že se jeden kubík naštípaného dříví spolu se zánovní sekerou zn. „Fiskars“ záhadně přemístil na Červeňákovu usedlost, hajného nedůvěru k volbám a začleňování jen prohloubilo, byť se mu za pomoci multikulturního dialogu a kulovnice podařilo nakonec získat svůj majetek zpět.

Nespokojení občané Psojed nehodlají napodobovat poněkud infantilní pozérství Hanáků a přimálovávat politikům tykadla; šli jinou cestou a na billboardové tváři Tibora Kotouče se tak již několik dní skví rozmazané psí lejno. Obyvatelé mikroregionu mu totiž nemohou zapomenout, že za minulého režimu udával ty z nich, kteří se odmítli účastnit říjnově-listopadových lampiónových průvodů a finančně přispět komunistické straně USA. Zdá se, že minulost dostihne také dvojku na kandidátce konkurenční strany paní Věru Kožichovou, která o přízeň voličů bojuje lascivními hesly o vnášení ženských prvků do politiky, rovnoprávnosti, výzvách a příležitostech. Tyto nepochybně ušlechtilé a podnětné slogany však nemohou přehlušit živé vzpomínky obyvatel na veřejný dům „Oáza“ ve Chvojkovicích, který Kožichová založila v devadesátých letech, a díky němuž se v kraji poprvé od třicetileté války objevila syfilida. Podnik vyhořel „nešťastnou náhodou“ na podzim roku 2000 a členům místních mysliveckých sdružení dalo poměrně dost práce odchytit do důmyslných pastí jeho dezorientované zaměstnankyně rekrutující se především ze zemí subsaharské Afriky a středoasijských stepí, které se rozutekly do lesů a značně snižovaly stavy drobné, černé i vysoké zvěře.

Dosavadním vyvrcholením předvolební kampaně byl nesporně mýtink nového politického uskupení „Osobnosti a odborníci občanům“ (OOO) pořádaný minulý pátek dopoledne na prostranství před samoobsluhou za použití silně předimenzované zvukové aparatury, která dokonce přehlušila dialog paní Kolomazníkové a tajemnice Horké, které si zde jako vždy sdělovaly novinky se společenského života obce. Obě dámy tvořily zhruba čtvrtinu přítomných diváků, zbytek obecenstva reprezentoval pan Jaroslav M. s kamarády, náhodní zákazníci prodejny a několik starších občanů, kteří do zdejšího kontejneru přišli vyhodit volební letáky, materiály „OOO“ nevyjímaje.

Setkání zahájil lídr hnutí, v Psojedech dobře známý Bc. Aleš Bičík, plamenným projevem, ve kterém odsoudil stávající politické strany a jimi vytvořený systém, a navrhl řešení spočívající ve volbě politikou nepotřísněných, nezkorumpovaných a moudrých osobností a odborníků, kteří se budou dnem i nocí, bez ohledu na osobní prospěch a pohodlí, starat o blaho občanů, především těch obyčejných. Takové odborníky a osobnosti zároveň posluchačům představil; kromě jeho samotného to byl JUDr. Vlastimil Bičík (bratr Aleše Bičíka), Radmila Šoupalová (přítelkyně Aleše Bičíka) a ing. Robert Kotouč (švagr Aleše Bičíka a syn výše uvedeného Tibora Kotouče). Za hnutí „OOO“ kandiduje na čtvrtém místě také nekonformní intelektuál filozof Patrik Filouš, který sice žije v Praze, ale zdejší kraj si oblíbil, a zdráhavě se nechal Bičíkem přemluvit ke kandidatuře. Jak zdůraznil ve svém teatrálním videovstupu, který byl součástí programu, občané by si měli této jeho oběti vážit a ve volbách jej podpořit, neboť „je ještě čas na změnu“, jak freneticky křičel v závěru svého vystoupení. Po obligátním rozdání balonků s logem „OOO“ následovala beseda s občany, kterou zcela ovládl Jaroslav M.  s kamarády, kteří si stěžovali na „ty gaunery nahoře“ a na fakt, že se na mýtinku netočí pivo. Bičík slíbil, že s gaunery nahoře zatočí a podlézavě podaroval diskutéry částkou 200,-Kč, aby si skočili na jedno do „hospůdky“, jak infantilně překřtil „Bistro Zmije“. Slavnostně ještě prohlásil, že se jeho hnutí po vítězství v krajských volbách zasadí o snížení ceny piva, zvýšení zaměstnanosti a vymýcení korupce, načež se celá kolona vozů zn. „Audi“ a traktor s valníkem, na nějž byla mezitím složena zvuková aparatura zvolna, přesunula do Dolního Drnu, aby kandidáti otevřeli oči i tamním občanům. Nezodpovězen zůstal bohužel dotaz Mileny Šiškové, jak se na páté místo kandidátky dostal její pratchán, šestadevadesátiletý Leopold Šiška, hajný v.v., a proč má Patrik Filouš uvedeno místo trvalého bydliště v jejich hájovně. Je však zřejmé, že penzionovaný hajný by příště neměl zůstávat sám doma...

Horečné přípravy postihly obecní úřad, který je zodpovědný za přípravu volební místnosti, urny, plenty a ostatních propriet voleb. Vše je nesmírně komplikováno skutečností, že mladší syn starosty Pecháčka Václav očekává s manželkou v lednu narození prvního dítěte. Starosta, který ani na okamžik nepochybuje, že se bude jednat o chlapce, tak v zasedací síni OÚ, která obyčejně slouží jako volební místnost, shromažduje vše nezbytné pro zdravý rozvoj svého prvního vnuka. Kromě kola, kopacího míče a kompletní sady románů Julese Verna se jedná především o rozsáhlé modelové kolejiště rozchodu „0“, po kterém se pod chatrnou záminkou nutného zkušebního provozu již čtrnáct dní za nadšeného zájmu většiny mužské populace obce prohání šest lokomotiv a dvacet pět vagónů, včetně čtyř speciálních vozů převážejících občerstvení, které je nucena neustále doplňovat tajemnice Horká ukrytá za plentou. Pro volební akt je tak nepoužitelná místnost, plenta a částečně také sama tajemnice, která bývá obvykle předsedkyní volební komise, neboť jen ona je schopna zajistit potřebné papírování. Zdá se, že letošní volby se tak uskuteční v provizorních prostorách salonku hostince „U Sněhuláka“ a volební urnu, kterou starosta svévolně adaptoval na model vodojemu pro lokomotivy, nahradí vyřazený pivní sud. Řada stálých hostů restaurace se uvolila k účasti ve volební komisi a sám hostinský Zima koketuje s myšlenkou, že by se stal v případě absence Jarmily Horké jejím předsedou, což je ovšem dost riskantní, neboť Zima dovede udělat chybu i v tak nevinném formuláři, jakým je zápis o psychickém stavu hráčů, který musí z titulu funkce trenéra „STS Záboj Psojedy“ dvakrát měsíčně posílat „těm kokotům ze svazu“.

Jak dopadnou volby, jaká bude účast a co volba těch nejlepších z nás obci přinese, je ve hvězdách. Ve vypjaté předvolební atmosféře dává tak nakonec největší smysl společný počin rodiny Pecháčkovy a Myšákovy, které nechaly v místní kapli sv. Jiří sloužit mši za odvrácení všeho zlého, co by mohlo po volbách Psojedy i zdejší kraj potkat....

Diskuse: Bude lépe! Krajské volby za humny.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek