Historie - doplnění

10.10.2012 13:11

V sekci Historie, konkrétně ve stati týkající se osudů obce a obyvatel v 19. století byla doplněna krátká pasáž týkající se kdysi slavných, leč časem zavátých "národních poutí" našich občanů na přeloučsko, které tříbily národnostní cítění obyvatel obce a vychovaly z nich opravdové vlastence. Za odhalení této epizody vděčíme studiu kroniky žst. Přelouč a vní uložených účetních dokladů císařsko-královských státních drah za čištění pozvracených vagónů, archivu stanice c.k. četnictva v Heřmanově Městci a dosud neznámému dopisu z roku 1913, v němž se místodržitel v Čechách a majitel zámku v Cholticích, František kníže Thun obrací na starostu obce Psojedy Františka Karla hraběte Torrese s žádostí o vyšetření incidentu, během nějž jej několik opilých občanů Psojed omylem považovalo za průvodce a důrazně se za pomocí holí dožadovalo prohlídky choltického zámku.