Pavučina zla

27.07.2012 10:52

Nejen příjemnými letními starostmi žije v těchto dnech naše obec. Je pro nás bolestné, leč nutné, přinášet také zprávy závažného charakteru, které vrhají světlo také na temné stránky obecního života. Věrni objektivitě našeho zpravodajství, nechceme čtenářům nic zamlčovat a veškerá fakta předkládáme tak, jak jsme je zaslechli buď na vlastní uši, či od paní Kolomazníkové před samoobsluhou.

Psojedy, zdá se, zaplavila v letních měsících dosud nebývalá vlna zločinnosti. Již v posledních zprávách jsme Vás informovali o neznámém chuligánovi, který vnikl do samoobsluhy, kde odcizil část zboží. Na jeho stopě je operativní vyšetřovací skupina pod velením nstržm. Lubomíra Macháně, kterou tvoří kromě zmíněného policisty ještě jeho spolubojovník z obvodního oddělení v Kurochodech rotný Viktor Ťuhýk zařazený ve služební hodnosti referenta. Podle posledního brífinku, který proběhl v salonku hostince a byli na něm přítomni žurnalisté všech významnějších obecních zpravodajů z mikroregionu (našeho v první řadě!), vyšetřování pokročilo až tak daleko, že orgány provádějí úkony. Po kratší poradě s Ťuhýkem Macháně upřesnil, že se jedná o úkony vyšetřování, jejichž bližší popis ale odmítl s odkazem na „utajování skutečností“ novinářům poskytnout. Na doplňující dotazy, v jakém časovém horizontu předpokládá, že bude pachatel dopaden, odpověděl velitel poněkud mlhavě v tom smyslu, že rozplétá nitky vedoucí k jiným nitkám a vytvářející tak obludnou pavučinu zločinu, kterou on, nstržm. Macháně, hodlá jednou provždy rázně strhnout a prchající ohyzdné pavouky - zločince rozdrtit svou služební obuví. Rotný Ťuhýk spontánně doplnil, že v tuto chvíli sice nemají o pachateli žádné konkrétní poznatky, ale podle nepřímých indicií a psychologického profilu se domnívají, že to asi bude „pěkné kvítko“ a v případě podobně rafinovaných zloduchů je obtížné odhadovat, kdy padnou mužům zákona do rukou. Netřeba prý však pochybovat, že se tak dříve nebo později stane, neboť každá krysa musí jednou opustit noru, u které již číhají dravci (myšlen zřejmě Macháně s Ťuhýkem). Všetečný dotaz zástupce mikroregionálního bulvárního měsíčníku „Doslova šok!“, jestli se jedná o tutéž krysu, která spřádá zmíněnou pavučinu zločinu, nestihli již policisté zodpovědět, neboť brífink ukončil hostinský Zima lakonickým konstatováním, že vyšetřovacímu týmu vedle stydne ten guláš a teplá to pivo.

Síly kurochodské „mordparty“ byly bohužel načas roztříštěny, neboť zbývající příslušník obvodního oddělění PČR v Kurochodech, strážmistr Bohdan Režný, musel opustit hlavní stan vyšetřovací skupiny v restauraci „U Sněhuláka“ a vyrazit jako posila k ostrému zásahu na odbor dopravy v okresním městě, kde několik pobouřených občanů nepochopilo všechny fantastické výhody nového registru motorových vozidel a hlasitě zpochybňovalo kompetence firmy „ATS Telcom“, autora nového softwaru. Ani žertování úředníků „padá registr, něco si přejte“ dav příliš neuklidnilo.Vše vyvrcholilo v úterý, kdy manželka psojedského hajného paní Milena Šišková, nejprve veřejně (!) roztrhala nově vydaný technický průkaz poté, co některé aplikace systému začaly fungovat poněkud alternativně (zlé mediální jazyky se přitom nezdráhaly lživě napsat, že systém zcela zkolaboval) a zjistila, že místo svého nového modrého skútru se pravděpodobně stala pod jménem Andrej Hrihorijevič Butka majitelkou červeného tahače 6x6 zn. „MAN“, hledaného policií pěti států. V afektu následně slovně napadla ředitele odboru dopravy pana Čeňka Košíka (ČSSD), který shluku nespokojených občanů využil k uspořádání spontánní krajské předvolební kampaně s ústředním heslem „Za nás by se to nestalo“. Přihlížejícím orgánem (stržm. Režný) byla volána k pořádku, vůči čemuž se ohradila slovy „Ty jdi taky do prdele, Božo!“, načež byla eskortována na policejní služebnu k podání vysvětlení a její chování bylo podstoupeno k vyšetření přestupkové komisi.

Opojen svým úspěchem, vrátil se Režný na kurochodskou služebnu právě včas, aby mohl převzít trestní oznámení Českého olympijského výboru na neznámého pachatele. Ohavný skutek zpochybňování čisté olympijské myšlenky a s ní souvisejícího mírového dorozumění a spolupráce mezi národy (viz zákon č.60/2000 Sb.) se měl odehrát v pozdních nočních, resp. brzkých ranních hodinách 20. července t.r. právě v psojedské restauraci „U Sněhuláka“, kdy brankář místního fotbalového oddílu Petr Kukla při vášnivé diskusi s místostarostou Zubatým veřejně označil nadcházející olympijské hry v Londýně za „ komerční pičovinu“ a na Zubatého vychloubání, že se jako divák hodlá k této oslavě sportu a lidského ducha připojit, reagoval neomluvitelnými slovy, že se „na ty nadopovaný primadony v televizi může vysrat“ a raději půjde na houby. Ani Zubatý však není bez poskvrny – nejen, že hodlá navštívit sportoviště v oděvu, jehož výrobce nepatří mezi oficiální partnery her, dopustil se však porušení výše uvedeného zákona také s souvislosti se svou funkcí. Rádcem skautského oddílu „Jestřábovi sirotci“ Tiborem Lejsalem (přezdívka „Pařát“) byl totiž z titulu funkce místostarosty požádán, zda by nějak oficiálně nezahájil jejich tradiční tábor na katastru obce v údolí říčky Psojedky. Zubatý, v poslední době zcela uchvácen olympijským vřením, se svého úkolu zhostil ve velkém stylu, když ve sportovním oděvu a se smolnou pochodní v ruce proběhl za soumraku obcí až k táboru, kde slavnostně ze čtyř světových stran zapálil táborový oheň. Tím se však podle všeho pravděpodobně dopustil nepřípustného zneužití olympijské symboliky definované v § 2 odstavce d) zmíněného zákona (olympijská pochodeň), který je všem práva dbalým občanům tak drahý. Dost co vysvětlovat bude mít také sám „Pařát“, který letošní celotáborovou hru nazval svévolně „Junáckou olympiádou“, čímž podobně jako Zubatý porušil zákon, neboť mezi zákonně definovanou olympijskou symboliku jsou v odstavci h) tohoto § uvedena také slova „olympijský“ a „olympiáda“. Stržm. Režný, vědom si své dějinné zodpovědnosti před mezinárodní veřejností, shromažďuje prozatím poznatky o porušování zákona č. 20 v těsné v součinnosti s vyšetřovacím týmem „Samoobsluha“ a je nepochybné, že dříve či později se mu podaří celou organizovanou skupinu zločinců rozkrýt.

Poslední kapkou v obludné vlně zločinnosti mělo představovat strašlivé odhalení učiněné panem Zeno Závojným v kanceláři samotného starosty Pecháčka. Závojný byl starostou přizván, aby mu z očí do očí zodpověděl dotaz, kdy se konečně uráčí odklidit z polní cesty monumentální dílo streetartového umělce Václava X „2012“, instalované zde v průběhu květnového setkání intelektuálů „Ševelení 2012“. Zmíněná skulptura poněkud překáží, a může zásadním a negativním způsobem zasáhnout do tradičního boje o zrno, tedy žní, které začnou co nevidět. Pecháček není žádný farmář, aby se těšil na dotace, nýbrž se jako správný sedlák těší na úrodu, a bere proto žně jako nesmírně prestižní záležitost. Zmíněná cesta vede sice k polnostem jeho konkurenta Myšáka, starosta však požaduje v nadcházejícím boji o zrno férové podmínky po všechny (přirovnání k olympijské myšlence se naštěstí prozíravě vyhnul). Závojný namítl, že dílo má smysl pouze na tom místě, kde se nachází právě nyní, a jeho přemístěním by se zcela ztratilo jeho vnitřní duchovní poselství. Kromě toho je prý Václav X uznávaným evropským umělcem, autorem Bruselem oceněného triptychu „2010“ „2011“ a právě díla „2012“, které je jeho integrální součástí, a starosta by se tak pravděpodobně dopustil trestného činu „poškozování zájmů Evropské unie“ (zákon Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník § 260). Do běla rozzuřený Pecháček prohlásil, že v tom případě už mu na ničem nezáleží a vzápětí vmetl Závojnému do tváře protievropský vtip, který zaslechl nedávno na setkání starostů mikroregionu od předsedy osadního výboru Malých Čubek Je nám stydno jej zde citovat, ale v zájmu objektivního zpravodajství nemůžeme jinak:

„Víte, že Evropská komise přkázala všem občanům používat pouze trojvrstvý toaletní papír?

Proč? Protože od každého hovna musí být tři kopie.“

Konsternovaný Závojný, nadšený Evropan, opustil Pecháčkovu kancelář, kde se starosta po konfliktu musel uklidnit sklenkou lihoviny, a zamířil přímo do hostince „U Sněhuláka“ učinit u zde přítomných policistů oznámení. Protože však všichni tři právě odpočívali po obědě, postěžoval si alespoň dr. Torresovi, který se zde při vyjížďce na koni stavil „na jedno“ (což je ovšem v rozporu s § 125c / 1b zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu!). Dr. Torres, externí právní poradce starosty Pecháčka, poté, co se vtipu dosyta zasmál, Závojného uklidnil, že správné znění § 260 TZ je „poškozování finančních zájmů Evropské unie“ a dle jeho soudu Pecháček tento paragraf neporušil, přičemž však nevyloučil, že v budoucnu, soudě dle vývoje evropské integrace, by mohl mít starosta s podobnými vyjádřeními skutečně problémy.

Tato drobná aférka tedy naštěstí vyšuměla bez právních následků, ale my se prostřednictvím našich stránek ptáme: Co se to děje s našimi bohabojnými a zákona dbalými občany? Je skutečně naše ves semeništěm zločinu, jak se zdá v posledních dnech? Proč policie podobně razantně nevyšetřuje také v jiných kauzách, například v případě zhanobení dopravních značek s názvem naší obce (písmeno „d“ nahrazeno písmenem „b“), za kterým nepochybně stojí ti všem našim lidem známí chuligáni z Horního Drnu? Řada otázek bez odpovědí...      

 

Diskuse: Pavučina zla

Datum: 27.07.2012

Vložil: Bady Loušn

Titulek: Jako obvykle - husté

Jen mě zajímá, zda bude monumentální dílo z polní cesty nakonec odstraněno. Nenapíše snad Zeno Závojný oficiální stížnost do Bruselu? Nevyvede z toho evropská komise nějaké důsledky? Ví starosta obce s jakým ohněm si zahrává? Aby svého činu později nelitoval!

Přidat nový příspěvek