Popis hradu Drn

28.06.2013 14:31

V sekci "Mikroregion "Popsojedí" byly publikovány výsledky stavebně historického průzkumu zříceniny hradu Drn ležícího z významné části na katastru Psojed. Půjde-li vše dobře, zveřejníme v nejbližších dnech také jeho divokou historii, velmi úzce spjatou s naší obcí. Problematika je prozatím detailně zpracována pouze do začátku 15. století. Nebude-li zbytí, uveřejníme alespoň toto torzo a v průběhu prázdnin jej doplníme. Jsme si plně vědomi, že suchopárný popis hradu nemůžeme našim náročným čtenářům předložit, aniž bychom je vzápětí neinformovali o jeho šťavnatých dějinách! 

O současném dění v hradní rozvalině jsme se mimochodem zmínili v dikusi zde. Vše v zájmu podpory turistického ruchu!