Rozhovor s Radmilou Šoupalovou, kandidátkou na starostku Psojed

03.10.2014 10:00

Milí čtenáři, vážení voliči. Již za týden se slavně otevřou dveře volebních místností (v případě Psojed půjde tradičně o salonek místního hostince) a my si zase budeme moci zvolit ty nejlepší z nás, aby své schopnosti uplatnili v správě věcí veřejných na obecní úrovni. Jak jsme již informovali, také v Psojedech se neúprosně schyluje k nelítostné řeži mezi představiteli dosavadních politických hnutí sdruženými do předvolební koalice „P“ (Psojedy, Pecháček, politici) a novým svěžím projektem „OOO“ (Osobnosti a odborníci občanům), který svou obecní lídryni našel ve slečně Radmile Šoupalové, pětadvacetileté PR konzultantce, se kterou se náš redaktor sešel k velkému předvolebnímu rozhovoru v kavárně poblíž jejího pracoviště v okresním městě.

Úvodem ještě několik slov. Radmila Šoupalová je ženou moderního střihu – na schůzku se dostavila v předem domluveném termínu na minutu přesně a čas vymezený na interview si pečlivě kontrolovala na svém chytrém telefonu. Oděna ve značkový kalhotový kostým, doprovázela své výroky chirurgicky přesnou gestikulací, ze které nás během rozhovoru nejvíce děsil před sebe namířený ukazovák s dvoucentimetrovým rudě nalakovaným nehtem.

Je zde jasně patrný rozdíl mezi ní a starostou Pecháčkem, lídrem koalice „P“, kterého jsme zastihli na procházce s vnukem. Žádost o rozhovor odmítl s tím, že za 20 let starostování už by voličům asi moc nového neřekl, navíc když jej všichni znají osobně. Velkodušně sice nabídl, že můžeme oslovit jeho osmnáctiměsíčního vnuka, ale ten, zaujat sledováním svého otce při polních pracech, nám sdělil jen povšechnou informaci, že „tatol jede“ (traktor jede), se kterou již dál redakčně pracovat nemůžeme. Starosta tak vsadil především na kontaktní kampaň – pro zvídavé voliče bývá k zastižení na úřadě, v samoobsluze či hostinci, ostatně stejně jako po celý rok. S košíkem pročesává rovněž místní polesí, zde je však k dotazům velmi nedůvěřivý, neboť má lehce paranoidní dojem, že by mohl v návalu upřímnosti omylem prozradit voličům místa, kde rostou nejchutnější václavky.

Nyní se již ponořme do myšlenkového světa Radmily Šoupalové, „presumptivní starostky Psojed“, jak nám ji představila její asistentka. Věříme, že naši voliči pečlivě zváží, co je pro obec nejlepší alternativou a jistou rukou zvolí příští týden budoucí směr pro Psojedy a koneckonců i tyto stránky. Ať je nám samo nebe milostivo!

Lidé se oprávněně mohou ptát, proč kandiduje na starostku Psojed někdo, kdo má v obci trvalé bydliště teprve dva roky a pracovně je vázán v okresním městě.

Kteří lidé? Pochlebníci starosty Pecháčka a jeho končícího establishmentu! Dnes, v globalizovaném světě, není vůbec důležité, odkud kdo pochází, ale co může koncepční prací realizovat pro běžného občana. A zde mohu jednoznačně konstatovat, že již bylo dost Pecháčkova dvacetiletého přešlapování na místě! Otevřme Psojedy světu!

Jak?

Co se v tomto směru stalo za 20 let vládnutí pana Pecháčka? Nic! Je čas, aby se zdejšími palčivými problémy začali zabývat skuteční odborníci a ne jakýsi zemědělský dělník s maturitou. Zde musím zdůraznit, že má magisterská práce na téma "Realizace výkonu obecní samosprávy na prahu 21. století", kterou hodlám ve střednědobém horizontu obhájit, je mým školitelem průběžně  hodnocena jako výtečná! Před prostého voliče předstupujeme jako zkušení manažeři a skromně mu nabízíme pomocnou ruku proti všem těm zkorumpovaným Pecháčkům a Myšákům, kteří si obec v posledním čtvrtstoletí fakticky privatizovali! My jsme tým!

Počkejte, Bedřich Myšák, dlouholetý předák opozice...?

Jaké opozice?! Vše je to jen hra pro neinformované lidi, kteří na rozdíl od nás netuší, co se děje. Není žádným tajemstvím, že zrovna Oldřich Myšák (správně Bedřich, pozn. red.) se běžně stýká právě se starostou Pecháčkem, navštěvuje stejnou restauraci, bývá s ním často viděn při sportovních akcích. Dokonce si s ním tyká! Jak dlouho musí naši občané tuto šarádu ještě snášet?

A není to v takové malé obci normální?

A proč je naše obec tak malá? Protože Pecháček a spol. zuby nehty brání jejímu rozvoji, protože jim tohle zatuchlé prostředí vyhovuje pro jejich politické čachry. Jsme na chvostu v čerpání dotací, lukrativní stavební pozemky u Horního rybníka (správně Dolního, pozn. red) leží ladem. Každý ví, že se Pecháček neváhal pokoutně spřáhnout s katolickou církví, která u nás v patnáctém století upalovala čarodějnice, a zablokovat jejich prodej seriozním zájemcům z řad úspěšných krajských osobností. Doslova je hamouní pro své obecní příznivce, kterým je patrně prodá hluboko pod jejich skutečnou tržní cenou a citelně tak poškodí obecní rozpočet a tím i všechny naše občany. To se však již nestane. My tomu zabráníme!

Po obci se ale šíří verze, že zde developerská společnost plánovala vybudovat uzavřený resort rekreačního charakteru. A že majitelem té společnosti je bratr Vašeho partnera a krajského lídra hnutí v jedné osobě, pana Bičíka.

Pecháčkovská propaganda, nic jiného! Ve skutečnosti půjde o prosté venkovské bydlení, které organicky naváže na současnou zástavbu obce, od které jej bude dělit jen opěrná zeď navržená renomovaným architektonickým studiem, takže si ji běžný občan ani nevšimne. Ulice uzavřená závorou je dnes již z hlediska bezpečnosti standardem, podívejte se na dynamicky se rozvíjející předměstí velkých měst! A bezpečnost občanů je již nyní naší prioritou. Každopádně příjezd ke hřbitovu zůstane zachován. V pracovní dny. Nová čtvrť přitáhne do obce úspěšné osobnosti z celého kraje - lékaře, drobné živnostníky, sportovce a umělce. Společně pak lépe odstraníme zbytky pecháčkovského mocenského monopolu a vykročíme k dalším  úspěchům! Druhou část Vaší otázky považuji za otevřený útok na mé soukromí a nebudu na ní jakkoliv reagovat!

Hovořila jste o budoucích úspěších, můžete být konkrétnější?

Již nyní předběžně jednáme s významným zahraničním investorem, který má zájem o zahájení strategické výroby ve zdejší průmyslové zóně. Ta, jak pane redaktore jistě víte, je dosud nevyužita. Proč? No protože ji má propachtovanou Pecháčkův politický komplic, hajný....hajný...no...hajný, jehož jméno všichni známe, který zde pro vlastní zisk pěstuje takové to zelené krmení pro lesní zvířata. Obci bychom mohli přinést desítky pracovních míst. Kromě toho hajného brání příchodu tohoto investora také hystericky protiruský postoj dosavadního zastupitelstva včetně té takzvané opozice. To chceme změnit a také změníme! Kdo nejde s námi...totiž...chci říci...nepřenášejme globální problémy do obecní ekonomiky. Hospodářský růst Psojed je naší prioritou!

To je poměrně smělá vize, ale co běžný společenský život v obci? Začněme třeba sportem...

Sama jsem opravdovou fanynkou vaší, totiž naší kopané. Myslím, že zdejší největší hvězda....(nahlédne do poznámek) Ludvík Kolomazník (správně Luděk Kolomazník, poz,. red.) má před sebou skvělou kariéru. My zajistíme, že se objeví i v okresní reprezentaci, a časem...,kdo ví? Již nyní ale můžeme slíbit, že po úspěšných volbách podpoří naše hnutí místní klub zajímavou finanční částkou. Za předpokladu, že z vedení klubu zmizí zdejší političtí dinosauři, samozřejmě. Ale nezůstávejme jen u kopané. Myslím, že odborná analýza potvrdí můj předpoklad, že svah Hadova vrchu (správně Hadího vrchu, pozn. red.) je optimální pro rozvoj zorbingu. A to v krajském měřítku!

Co občanská vybavenost, plánujete nějaké změny?

Začnu otázkou, zkusil jste si ve zdejší samoobsluze někdy koupit obyčejné vejce? Nelze! My to změníme!

Není to ve vsi, kde na jednoho obyvatele připadají dvě nosnice zbytečné? Notabene, když prodej vajec ze dvora provozují úspěšně třeba "Statek Pecháček" nebo "AGRO Mysak", o panu Červeňákovi nemluvě?

Pana Červenku nechme stranou. Pecháček, Myšák, to je pořád dokola! Klientelistická síť lokálních politických šíbrů v jejímž středu je lapen bezbranný občan! Ostatně nedivím se, pane redaktore, že jim děláte takovou reklamu - ty vaše stránky, to je snůška devótností, pecháčkovského despotismu a myšákovského alibismu! Je dobře vidět, komu a v čím žoldu za jidášský groš přisluhujete! My to změníme.

Jak?

Transparentní veřejnou soutěží na nového provozovatele a redaktora stránek. Samozřejmě i Vy se můžete přihlásit. Pokud nám bude Váš projekt vyhovovat, máte ještě šanci. Chceme moderní, dynamické stránky, které místo neustálého se šťourání v historii nabídnou občanům naše vize, chytré aplikace a aktuální info-entertainment. Odkazy na facebookové a twitterové účty zastupitelů budou samozřejmostí, neboť přímá otevřená komunikace s občanem je naší prioritou. Proč nejsou na stránkách nyní?

No, Bedřich Myšák si kdysi profil na facebooku vytvořil, právě protože to bylo moderní, ale zapomněl heslo, tak ho nepoužívá. Starosta Pecháček má jen e-mail, který mu kdysi založila tajemnice Horká.

To vím moc dobře, sama mu již několik měsíců posílám své komenty a tweety k aktuální politické situaci a podnětné připomínky k řešení problémů obce. Kolikrát myslíte, že mi odpověděl?

Jak znám starostu, odhadem, když to nebudu přehánět, ani jednou?

Přesně! Chová se takto demokraticky zvolený představitel?

Proč mu to všechno neřeknete osobně? Termíny zasedání zastupitelstva jsou známy, úřední hodiny drží starosta neformálně v hostinci téměř denně.

Promiňte, jako žena mám svou důstojnost, já nebudu starostu nahánět někde po hospodách. Když jsme u toho, toto politické protežování soukromého podniku pana Mráze (správně Zimy, pozn. red.) musí skončit, neboť se zde spontánně vytváří paralelní mocenské centrum parazitující na oficiálních institucích. Naším cílem je efektivita obecní samosprávy, kterou těžko docílíme nekonečným žvaněním ve výčepu nebo v zasedací místnosti obecního úřadu. Naše práce, to bude bleskový sled odborných stanovisek, pečlivých analýz, věcných glos a chytrých řešení. Problémy i běžnou agendu hodláme komunikovat profesionálně, moderně a ku prospěchu každého z nás. Tedy nich, občanů. Tedy všech.  Dvacet čtyři hodin denně, bez ohledu na osobní nepohodlí..

Vraťme se ještě k rozvoji obce. V anketě na našich stránkách mohli čtenáři hlasovat, který projekt by naši obec modernizoval. Informační centrum, kruhový objezd u Pecháčkovy stodoly nebo koupací biotop. Víte, jak hlasování dopadlo?

Této ankety jsem si nevšimla, nejspíš jste ji před občany dobře ukryli, aby svým hlasováním nerušili starostu Pecháčka v jeho nečinnosti, že?

Ne, byla na titulní straně a poměrně drtivě zvítězila možnost nedělat nic.

Vždyť to říkám, Pecháčkovy dlouhé prsty a redakční servilita, nic jiného v tom nehledejme! Za naše hnutí prohlašuji, že realizujeme všechny tři navržené projekty, které jsou již nyní naší prioritou. Nechci ani domýšlet co by se stalo, kdyby na té křižovatce srazil Pecháčkův traktor třeba dítě nebo maminku s kočárkem!

Máte představu o tamní intenzitě provozu? Pan Jaroslav M. ležel loni na podzim na té křižovatce šest hodin, než vystřízlivěl, a nic ho nepřejelo, přestože částečně zapadl listím.

Já si vyprošuji, abyste mě zkoušel jako nějakou žákyni! Traktory i kočárky tam jezdí, to nemůžete popřít ani Vy jako věrný Pecháčkův fámulus! Často se minou jen o pouhé minuty a je jen otázkou času, kdy se potkají tváří v tvář.

Dobře, a technické řešení? Znamenalo by to zbourat tu stodolu nebo kus zdi zámeckého parku. Ani Pecháček ani majitel zámku dr. Torres by zřejmě nesouhlasili.

Ustoupí veřejnému zájmu! Prostě je vyvlastníme. Bezpečnost občanů je více, než parciální zájmy místních oligarchů. A když jsme u pana Torose - zbavme se konečně falešného poddanského respektu! Sám veliký Té Gé Masaryk, ostatně můj vzor, učinil z těchto nadlidí běžné občany. Vy jste mě, pane redaktore, na začátku rozhovoru doslova kádroval, že bydlím v Psojedech jen dva roky. Ten pan Toros tady bydlívá jen přes léto a není žádným tajemstvím, že se nenarodil v Psojedech, on se dokonce nenarodil ani v této zemi! Takzvanou restitucí se ostudně domohl majetku,  který jeho předkové násilně vyrvali  z rukou české šlechty. A takoví lidé budou blokovat projekty důležité pro bezpečnost místních občanů a rozvoj obce?

Říkala jste, že je jedno, odkud kdo pochází....

Já Vás velmi prosím, abyste má slova nevytrhával z kontextu! Ta otázka byla postavena zcela jinak a bylo by nefér ji stavět do jiné perspektivy, než byla původně nastolena. Dle mého nejlepšího vědomí to nesvědčí o velké erudici tazatele, který naprosto pohrdá obecně sdílenými či formálně ukotvenými principy novinářské profese. Společně musíme klást velký důraz na to, abychom podobná témata netrivializovali a zároveň, a možná prioritně, v žádném ohledu nevulgarizovali, neboť od seriozního zpravodajství k bulvarizovanému pohledu na naše hnutí a mou osobu konkrétně, je blíže, než si dovedeme představit. Není v zájmu občana, aby byl takto dezinterpretovaná fakta nucen prostřednictvím médií konzumovat. Mediální prostor je sice dnes již konsolidován, ale rezidua minulosti, kdy si každý mohl psát, co chtěl, aniž by za svá slova nesl byť jen bazální responsibilitu, stále přetrvávají, jak jste sám demonstroval. Od pecháčkovského žurnalisty sice nic jiného nečekám, ale udržme alespoň elementární niveau tohoto interview.

Promiňte, byl jsem se vymočit, co jste říkala? Ale já si to vlastně nahrávám, takže pojďme dál. Vaši představu o rozvoji obce jste už nastínila, co nejbližší okolí?

Je jasné, že pecháčkovský establishment trestuhodně zanedbal a stále zanedbává mikroregionální rozvoj. My to změníme. Nové cyklostezky, enviromentálně edukativní trasy, nejméně dvě rozhledny, biokoridory, mokřad: to je vize blízké budoucnosti. Chcete konkrétní případ? Je neomluvitelné, jak vypadá drtivá většina polních cest v katastru obce. Nic než uježděná hlína a štěrk, místy tráva, zkuste se na nich projet třeba na bruslích! V době, kdy v Bruselu leží připravené peníze na jejich vyasfaltování, o které stačí jen zažádat. Znovu otevřeme otázku kapacitního silničního propojení naší obce s Vyvrhely, již nechceme být dopravní periférii mikroregionu! Zlepšíme vztahy s Dolním Drnem (správně Horním Drnem, pozn. red.), těžce poškozené pecháčkovsko-myšákovskou xenofobií v uplynulých letech. Vytvoříme společné projekty, podpoříme výměnné pobyty, nastolíme sousedské klima! Neuzavírejme se před myšlenkou sdílení některých společných aspektů samosprávné agendy. Outsourcujme je a ušetřeme tak veřejné prostředky!

To zní jako plán částečného nebo úplného administrativního sloučení s Horním Drnem! Myslíte, že tuto revoluční myšlenku voliči podpoří?

Psojedští voliči, to není jen ta hrstka posledních Pecháčkových věrných, to je především masa znechucených běžných občanů, kteří dobře chápu, že ve sjednocené Evropě musíme pro řešení společných problémů postupovat společně, tedy promiňte, participovat na nich, neboť ta nejtěsnější mikroregionální spolupráce – a právě ona! – je základním stavebním kamenem trvale udržitelného růstu, který je nezbytným, a já se nebojím toho slova, esenciálním aspektem spokojeného života nás všech! Vím, že s naší strategií uspějeme.

Jste si jistá? Stojí proti Vám pevně semknutý blok všech zdejších dosavadních politických uskupení, která v posledních volbách získala dohromady přes 80% hlasů.

Jistě, to slavné Péčko. Je to jen poslední obranná linie sil spjatých se starými pořádky, vyčpělých politiků, jakási falanga pánů, kteří spolu ještě mluví. Prázdná skořápka. Lidé nejsou slepí, vidí, že takovým již dávno odzvonilo. Všichni ti Pecháčkové a Myšákové budou muset pochopit, že jejich éra je u konce. Budou sneseni se svých pozlacených piedestalů a začnou zase žít život normálních lidí. My se od minulosti definitivně a razantně odstřihneme, a pomocí trestních oznámení, která již dnes leží připravena, s exponenty režimu pana Pecháčka spravedlivě zúčtujeme. V politice je dnes více než kdy jindy zapotřebí odborníků, ne politiků. Naše hnutí sdružuje skutečně nezávislé osobnosti a erudované odborníky, proto zvítězíme!

 

 

 

 

Diskuse: Rozhovor s Radmilou Šoupalovou, knadidátkou na starostku Psojed

Datum: 12.10.2014

Vložil: Redaktor

Titulek: Gratulace

Redakce obecních stránek gratuluje starostce Psojed Radmile Šoupalové a věří v budoucí konstruktivní spolupráci!
O bývalých exponentech pecháčkova režimu víme všechno a se svými znalostmi jsme loyálně k dispozici novému vedení obce.

Datum: 13.10.2014

Vložil: Agent P.

Titulek: Re: Gratulace

Prosíme pracovníky firmy MAFRA, aby nás dále neoblažovali svými tradičně přesnými vědomostmi a stylem své práce. Tto NEJSOU Lidové noviny ani Mladá fronta...

Datum: 09.10.2014

Vložil: Občan 1

Titulek: Vedeme!

Už je to tady! OOO vede v průzkumech rozdílem třídy! Viz vedlejší diskuse.
Slečno Šoupalová, paní starostko, mohu gratulovat? :-)

Datum: 09.10.2014

Vložil: Martin

Titulek: Re: Vedeme!

Nikoliv, vysvětlení také ve vedlejší diskuzi.

Datum: 07.10.2014

Vložil: Mamka

Titulek: Zorbing?

Já teda na Hadím vrchu žádnej potenciál pro zorbing nevidím. Všichni se zavřem do koulí a budem se kutálet z kopce, zatímco o nás bude na radnici rozhodovat Šoupalová a spol.? S tímhle jděte vážně do prdele! Já o Psojedy přijít nechci!

Datum: 07.10.2014

Vložil: Občan 2

Titulek: Re: Zorbing?

Nevidíš potenciál? Proto tady taky nemůžeš dělat starostku, mamko.
Slečna Šoupalová ví, co je pro Psojedy dobré. To nebude jako za bývalého starosty. Držím palečky a VOLÍM OOO!

Datum: 07.10.2014

Vložil: Pepek

Titulek: Klon?

Ty woe, ta Šoupalka je nějakej klon tý babišovský pizdy Krnáčový co kandiduje u nás v Praze nebo co?

Datum: 08.10.2014

Vložil: Občan 3

Titulek: Re: Klon?

Vážený pane. vulgarismy jen ukazujete, čeho jediného jsou pecháčkovci schopni. Obě dámy jsou na rozdíl od bývalého starosty moderními osobnostmi, kteroé si doba žádá.

Datum: 08.10.2014

Vložil: Pepek

Titulek: Re: Re: Klon?

A ty seš co za blba? Obě dámy jsou tak maximálně ty stejný svině.

Datum: 07.10.2014

Vložil: Analytik

Titulek: Koalice?

No nevím nevím, asi to bude těsné, ale poté co smutí Zmrdy ukončila činnost bístní muňka komunistů se asi nebude mít Šoupalová o koho opřít v budoucí možné koalici a bude nucená začít pilovat kampaň do sněmovních voleb. To hlavní už má koneckonců hotové, bude stačit vyměnit jména a zeměpisné názvy...

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek