Padá klec

09.03.2014 22:10

Vážení čtenáři, podařilo se nám nakonec prolomit starostovu blokádu a ještě jednou Vám exkluzivně přinášíme informace o současném dění v Psojedech. Je jistě zřejmé, že vír událostí, který již rok pustoší normální politický život v zemi, musel alespoň svým okrajem zasáhnout i nás. Vývoj směřuje k celkovému podvázání místních samospráv, jejichž rozhodovací kompetence přejdou via facti na příslušné útvary policie a výkonné kompetence postupně převezmou ostřílení manažeři skupiny Agrofert se sovětskými...eh, totiž ruskými poradci v zádech. Nijak se netajíme tím, že osud aktuálního zpravodajství z obce je již delší dobu nejistý, a kvůli výše uvedenému existuje čím dál více faktorů, které nám berou chuť v něm pokračovat. Nezbývá, než se rozloučit...Nebo zvolit únikové téma: nebojte se, historie obce je bohatá a o šťavnaté historky v ní není nouze! Závěrem úvodu ještě poznámku - část tohoto příspěvku je již napsána v azbuce. Zvykejme si...

V typické atmosféře letošní zimy, tedy s otevřeným oknem, vyhaslými kamny a studeným pivem, proběhlo v sále hostince „U Sněhuláka“ v uplynulém týdnu mimořádné jednání zastupitelstva obce, které projednalo závažné otázky celoobecního významu a čelem se postavilo k palčivým problémům dneška.

Po úvodních formalitách, tedy první objednávce, prezenci účastníků a přečtení písemné omluvy místostarosty Zubatého, který pobývá na každoročním celoevropském semináři o „Intenzifikaci výkonu místní samosprávy“ v Chamonix, přistoupilo zastupitelstvo k volbě zapisovatelky. V tomto bodě se jednomyslně shodla opozice s koalicí na jméně tajemnice Horké, neboť ta jako jediná dokáže údery třech prstů (oba ukazováky, palcem ovládá mezerník) převést přes klávesnici do textového souboru myšlenky a výroky našich obecních politiků s dostatečnou rychlostí a přiměřenou přesností. Podařilo se tak zaplašit nepříjemnou vzpomínku na minulé zasedání, kdy měla Horká před nadcházejícím obecním plesem čerstvě udělané nehty a zapisovat poměrně asertivně odmítla. Nový zapisovatel, předák opozice Bedřich Myšák, vychloubající se po obci znalostí práce na PC, však tempu jednání svým jediným prstem nestačil, diskusi neustále zdržoval dotazy, co kdo říkal před deseti minutami a jaké i/y se píše v tom kterém slově. Značně zdlouhavé zasedání skončilo tehdy až nad ránem, kdy se Myšák konečně dopídil od znavených kolegů všech informací a obecní laptop slavně vypnul jediným stiskem příslušného tlačítka. Bohužel však své dílo neuložil, takže zápis z jednání musela stejně po několika dnech složitě rekonstruovat tajemnice Horká pouze na základě mlhavých vzpomínek účastníků schůze a kusých písemných poznámek starosty Pecháčka, který moderní technice hluboce nedůvěřuje a důležité body jednání stínově zapisuje postaru inkoustovou tužkou na prázdný sáček od mouky.

Celý incident hned v úvodu schůze s humorným nadhledem připomněl právě starosta Pecháček, když navrhl, zda by předák opozice nechtěl navštívit kurs práce s PC pro seniory, které v mikroregionu pořádá občanské sdružení „Thanatos“ v rámci dotovaného programu „Než si pro vás přijdou funebráci“, volně navazující na dnes již legendární vládní projekt „Internet do škol“. Obecní pokladna může pro tento účel prý uvolit až 250,-Kč. Ostrou repliku Bedřicha Myšáka, který se nerozpakoval zcela zbytečně upozornit přítomné na obecně známou starostovu počítačovou negramotnost, v zárodku utnula tajemnice Horká, která ostře přešla k prvnímu bodu jednání, tedy právní analýze rizik zacházení s veřejnými prostředky a zákona o veřejných zakázkách v současném nelítostném celospolečenském boji proti korupci.

Analýzu vypracovala sama Horká společně s externím právním poradcem starosty Pecháčka dr. Brooklynem Torresem, majitelem zdejšího zámku. Nedomníváme se, že je nutné seznamovat čtenáře  s jednotlivými body, přínosnější snad bude, když pouze zprostředkujeme reakci zastupitelů. Po ukončení projevu tajemnice Horké hleděl starosta chvíli zamyšleně do poloprázdného půllitru, načež se na oba právníky obrátil s dotazem, zda, jestli to správně pochopil, může být dnes obviněn kdokoliv za cokoliv. Tomu přisvědčil dr. Torres a doplnil, že podle současného právního výkladu jakékoliv rozhodnutí o kterékoliv investici může vést k vazebnímu stíhání zodpovědného činitele, či libovolného občana, který tento fakt neoznámil policii. Na nevěřícný Myšákův dotaz, jestli by někdo zavřel i Pecháčka, kdyby mu opravdu zaplatil ten počítačový kurs, odpověděla Horká kladně a spontánně doplnila, že by možná šel sedět i sám Myšák jako ten, který neoprávněnou výhodu získal.

Do ohromeného ticha promluvil opět starosta, který se nelichotivě vyjádřil o zákonu o veřejných zakázkách a seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení na opravu mostku pod silnicí do místní části Hadí vrch, kterou podle zákona bude asi muset provést firma, která podala nejlevnější nabídku, čili v našem případě Červeňákův „Obchod rozličným tovarom“. Místní podnikatel se v nabídce jménem „panenky Márie“ teatrálně zavázal, že snesení staré konstrukce, instalaci nové mostovky a osázení okrasnými květinami provede během tří pracovních dnů jen za cenu vyzískaného šrotu z mostních traverz a zábradlí. Stavební firma místostarostova syna Stanislava Zubatého ml., která v minulosti na základě mimořádně  transparentních výběrových řízení prováděla pro obec většinu stavebních zakázek, skončila v soutěži beznadějně na posledním druhém místě. Starostův povzdech „Na Hadím vrchu si holt budou muset nazout gumáky“ doprovodil z vedlejšího výčepu potleskem jen Miklós Červeňák, sepisující zde „Zoznam predpokládaných viacrobot pri hentej rekonštrukciji mosta“.

Na dotaz koaličního zastupitele hajného Šišky, člena starostova hnutí JPO, jak z toho ven, přednesl dr. Torres za souhlasného přikyvování tajemnice Horké delší řeč v tom smyslu, že dle jeho právního názoru je nejbezpečnějším postojem v současné politické situaci nečinit absolutně žádná rozhodnutí vůbec o ničem, nic nepodepisovat, s nikým nemluvit a o ničem z toho raději ani nepřemýšlet. V následném hlasování o rekonstrukci mostu se tak všichni zastupitelé jednomyslně zdrželi hlasování a mimo záznam se shodli, že až do odvolání přijímají radu, kterou jim dal dr. Torres. Pro příští jednání zvolili nekonfliktní program, tedy vlastivědnou vycházku do okolí obce. Potenciálně výbušné korupční téma, tedy stavba dětského pískoviště na prostranství pod lípou, se odsouvá na neurčito. Lze předpokládat, že jarní procházka udatným protikorupčním bojovníkům skutečně vadit nebude. I když...  

Opatrní zastupitelé si pak netroufli odpovědět ani na otázku hostinského Zimy, zda si dají ještě jednou dokola. Starosta Pecháček, rozený vůdčí typ, naštěstí prolomil bariéru trapného ticha rozhodným prohlášení „dones to a nevyptávej se, já si to klidně odsedím“ a přešel k dalšímu bodu jednání, totiž stanovisku zastupitelstva k žádosti místního hokejového celku o spoluúčasti obce na zaplacení pokuty ve výši  2350,-Kč, která mu byl vyměřena vedením Rybniční hokejové ligy (RHL) za incident, který se odehrál na zdejším Dolním rybníku v únoru letošního roku.

Jak naši věrní čtenáři nepochybně vědí, leží zmíněný rybník v obvodu psojedské mrazové kotliny a tak jako jediný v kraji letos na několik málo dnů zamrzl dostatečně na to, aby umožnil našim borcům alespoň jeden ostrý trénink. Teoretickou přípravu spočívající ve sledování přímých přenosů ze zápasů české hokejové reprezentace na přibližně čtyřbarevné televizi ve výčepu místního hostince nelze bohužel považovat pro náš tým za kvalitativně adekvátní, a ani letité DVD „Nagano 1998“, které navíc hraje jen do půlky, nemůže poskytnout relevantní informace o moderních hokejových trendech, které mají v neúprosném prostředí RHL cenu zlata.

Hráči, kteří se dostavili na zmíněný trénink, byli však nepříjemně zaskočeni, neboť led našeho rybníka svévolně okupoval krasobruslařský oddíl starších žákyň z Horního Drnu v počtu dvanácti osob, který jej bez dovolení využil k nácviku svého programu. Naši chlapci zcela správně upozornili trenérku krasobruslařek Macháčkovou, že její svěřenkyně dělají při skocích a piruetách do ledu důlky, na kterých by se mohli hráči zranit; při početním stavu našeho mužstva (čtyři muži a jeden chlapec, čtrnáctiletý Milénium Závojný), je každé oslabení znát. Odpovědí jim však bylo pohrdavé mlčení a dvojitý odpíchnutý Rittberger korpulentní žákyně Kláskové, po kterém zůstala v našem brankovišti ošklivá prohlubeň zvící fotbalového míče. To již horkokrevní psojedští borci nevydrželi a vyprovokováni vyplazeným jazykem jedné z vetřelkyň se vrhli  na led, chtěje drzé narušitelky přesvědčit silou svých brachiálních argumentů o tom, že psojedský led si zdevastovat nedáme. Po skončení asi půlhodinové potyčky však hornodrnská děvčata za pomocí zubů, nehtů a ječení zcela opanovala situaci, a bez skrupulí dokončila svůj trénink, aniž by dbala na záplavu smrkových šišek, které naši pokousaní a poškrábaní hráči na ledovou plochu metali z bezpečí blízkého lesa ve snaze zvrátit dění ve svůj prospěch.

Marně naši poukazovali na početní převahu, které se hrdinně postavili! Zkorumpované vedení RHL vůbec nevzalo v potaz ani fakt, že útočník domácích Joe Pecháček byl po incidentu v týdenní pracovní neschopnosti, ani to, že drzá Klásková dosud nevrátila našemu brankáři Luďku Kolomazníkovi jeho masku s motivem Spidermana, kterou dostal letos od Ježíška! Nedosti na tom, Klásková ji má dokonce doma vystavenou hned vedle plakátu Ewy Farné, jak naši funkcionáři před přestupkovou komisí ligy dokládali printscreeny z jejího facebookového účtu. Je krajně nechutné, že postoj údajně nestranné komise ovlivnila spíše pohledná Macháčková v přiléhavém krasobruslařském trikotu proudem slz a trapně kýčovitým tvrzením, že „její děvčátka se těm psojedským surovcům jen bránila“, než nezvratná fakta předkládaná naší stranou!

Zastupitelstvo obce vyjádřilo svůj ostrý nesouhlas s rozhodnutím disciplinární komise RHL, zároveň však odvážně odhlasovalo, že podobný incident se již nesmí v tomto ročníku RHL opakovat, jinak místní hokejový klub ztratí jejich podporu, což ovšem při teplotách atakujících +10°C a kontumaci letošního ročníku z důvodu nezpůsobilých hracích ploch je prohlášení poněkud bezzubé. Při hlasování o spoluúčasti obce na zaplacení pokuty se opět všichni jednomyslně napříč politickým spektrem zdrželi, avšak v následující přestávce mezi sebou na chodbičce před pisoáry vybrali téměř polovinu požadované částky, takže start našich statečných hokejistů není napřesrok ohrožen.

Po návratu z přestávky, během níž museli zastupitelé ve výčepu projít kolem zapnuté televize, která pobouřeným štamgastům již od první březnové soboty v pravidelných intervalech sděluje, jak daleko na západ už postoupila bota ruského vojáka, se debata o přízemních komunálních problémech stočila na bezpečnostní otázky celoevropského významu. Podmračený starosta Pecháček v úvodním proslovu konstatoval, že „Rusáci se už zas rozlejzaj jako švábi“ a chmurně prognózoval další vývoj větou „to je furt samej summit a rezoluce, jenže do půlroku bude Putin u Dněpru a, když bude chtít, tak do roka a do dne na Baltu“. Hajný Šiška, známý rusofob, zhodnotil humanitární úsilí ruské armády na Krymu lakonickým konstatováním „Svině“, a navrhl, aby obec poslala do Kyjeva bednu ostré munice, kterou loni ušetřil v lovecké sezóně. Do rozpravy se vzápětí přihlásil opoziční zastupitel Robert Unterzeiler s tím, že by doma v kůlně ještě našel pár zápalných lahví, kterými jeho děd Florian úspěšně zlikvidoval několik sovětských tanků. Bohužel neupřesnil, zda se tak stalo v roce 1968, kdy stál Florian Unterzeiler jako náčelník zdejšího Sboru dobrovolných hasičů v čele obecních protestů proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy, či v letech 1941 až 1945, kdy stál v čele protitankového oddílu Wehrmachtu.

Slibně se rozvíjející sbírku pro Ukrajinu (resp. proti Rusům), zarazil však starosta Pecháček, který upozornil, že na východě mají munice dost a navázal na svůj předchozí příspěvek, když podotkl, že je taky dost dobře možné, že tento strategický materiál bude co nevidět potřeba přímo v Psojedech. Bedřich Myšák chabě oponoval, že jsme členy EU a NATO, načež již dosti nerudný Pecháček pesimisticky prohlásil, že bezpečnost obce bude v budoucnu záviset jen na tom, jak se „car Voloďa“ zrovna vyspí a prý že by na žádnou ze zmíněných organizací v tomto ohledu nevsadil ani pětník. Porybný Karel Kolomazník, známý svou flegmatickou a smířlivou povahou, kterou pochytil od svých kaprů, navrhl, aby obec u křižovatky s hlavní silnicí opět instalovala letitou ceduli s nápisem „внима́ние тиф“ („pozor tyfus“; cedule existovala v jazykových mutacích všech okupačních armád), díky níž se obci vždy vyhnuly prvosledové sovětské jednotky a ta byla ušetřena jejich osvobozeneckého elánu. Hajný Šiška však správně namítl, že cedule fungovala vždy jen do okamžiku, než k ní dorazili pologramotní mužici týlových útvarů ze střední Asie či dálného východu, kteří číst neuměli, ceduli ignorovali a následky pro obyvatele obce tomu pak odpovídaly. Miklós Červeňák, kterého se ze schůze nepodařilo odehnat, také upozornil, že cedule by mohla odradit případné ruskojazyčné agroturisty a poškodit ekonomiku obce, dostal se však do ostrého sporu s Robertem Unterzeilerem, který zásadně odmítl možnost usídlení se jakékoliv ruské menšiny v obci s poukazem na to, že by ji mohl Velký bratr z východu chtít chránit, a jeho rodina ví z historie nejlépe, jak taková ochrana v režii lidí jako byl Hitler a dnes Putin vypadá. Tajemnice Horká zapochybovala, zda lze oba zmíněné vůdce srovnávat a poukázala na fakt, že Führer přepadl sousední zemi až rok a půl po skončení olympijských her, zatímco současný moskevský imperátor vydržel čekat jen týden. Bedřich Myšák uvážlivě připomněl, že psojedský katastr dosud s Ruskou říší nesousedí, do řeči mu však skočil starosta Pecháček, který zvýšeným hlasem kontroval otřepaným bonmotem, že faktický stav světové politiky je takový, že Rusko bude hraničit s kým chce a kde chce a nikdo mu v tom momentálně není ochoten zabránit.

Pod silným vlivem starostových provinčních názorů také vyznělo závěrečné komuniké, v němž se doslova uvádí, že zastupitelé Psojed vyzývají kohokoliv, kdo je toho schopen, aby znovu zatáhl železnou oponu dříve, než se obec i s okolím zase ocitne na té straně, která v budoucnu pozná dobrodiní ruského samoděržaví. V následujících dnech budeme pečlivě sledovat, jakou má slovo naší obce ve světe váhu....    

Celkově pochmurnou atmosféru mimořádného zasedání zastupitelstva jen podtrhl filmový snímek Andrzeje Wajdy "Katyň" (2007), který účastníci schůze shlédli po jejím skončení a není pravděpodobné, že film "Westerplatte" (1967), který příští týden uvede místní letní kino, by situaci nějak vylepšil. Netradiční repertoár zdůvodnil dramaturg-starosta Pecháček tím, že čas westernů skončil a je třeba se pozorněji podívat podívat na východ...  

Diskuse: Padá klec

Datum: 19.03.2014

Vložil: Zita Bémová z Jevíčka

Titulek: anexe

Provokace těch holomků z Horního Drnu již překračují všechny meze! Neuvažuje starosta Pecháček o nějakých odvetných opatřeních, například anexi?

Datum: 21.03.2014

Vložil: Agent P.

Titulek: Re: anexe

Orel mouchy nelapá...

Datum: 19.03.2014

Vložil: Rostia Strzinek

Titulek: Myslime na vas!

Nasi ceskoslovensti pratele, nevim jako bychom vam by mohli pomoct. Moc casto se tady o tech vašich a evropskych problemech bavime. Tomu velkemu problemu o tom Putinovi rozumime je to hrozny clovek! Ale co to je za cloveka ten Okamura a ten Babis dyt to nejsou Cesi. To je hrozne, fakt hrozne. Budeme se za vas v Argentina modlit aby ty mista kde zijete vy a kde se rodili nasi predci zustaly svobodne. Ze Roque Sáenz Peña posila pozdrav Rostia Strzinek‎.

Datum: 19.03.2014

Vložil: Agen P.

Titulek: Re: Myslime na vas!

Děkujeme za oceán. Kdyby něco, vstřebá Argentina další vlnu emigrace ze středu Evropy?
Ti tři jmenování pánové nás budou stát ještě hodně sil. Na rozdávání jich přitom zrovna nemáme.

Datum: 20.03.2014

Vložil: Rostia Strzinek

Titulek: Re: Re: Myslime na vas!

Jeste znovu dobry den. Pane Agent P. ja bych vas poprosil abyste pockal do nedele, nebo pondeli. My si po kostele povyklademe co jde udelat pro vas Ceske republice kdyby to tam bylo moc spatne. Jenom bysem potreboval vedet jak to je s narodnostmi ve Psojedech. Tu Argentine to bylo stejne jak Ceskoslovensku. Jak se Ceskoslovensko rozdelilo tak tu hned zacly nove spolky. Tu uz nebylo Ceskoslovensko-Argentinske spolecenstvi a bylo to honem rozdelene na Ceske a Slovenske. Jeste se vas zeptam co znamena to jak tam neni u vaseho jmena to posledni pismeno?

Datum: 21.03.2014

Vložil: Agent P.

Titulek: Re: Re: Re: Myslime na vas!

To chybějící písmeno je překlep (resp. "nedoklep").
Vzhledem k historii obce je národnostní složení pestré - máme tu reziduum sudetoněmecké menšiny (Unterzeilerovi), Červeňákovy (Slováci,Maďaři, Cikáni, Romové, co je zrovna v kurzu), hostinský Zima se sveřepě hlásí k národnosti moravské, Torresové jsou španělsko-katalánský rod s americkým občanstvím, v krvi obyvatelstva ještě navíc kolují geny mongolské, švédské, italské, ruské..., podle toho, kteří vojáci se kdy v kraji vyskytli. Ani židovští kupci a obchodníci se obci v minulosti nevyhýbali, dnes je vystřídali Vietnamští trhovci:-)

Datum: 23.03.2014

Vložil: Rostia Strzinek

Titulek: Re: Re: Re: Re: Myslime na vas!

Dobry den mam pro vas dobrou informaci. Kdyz situace u vas by byla spatna tak byste mohli na zacatku bydlet v stare ceskoslovenske skole. To je tohleto https://www.panoramio.com/photo/50135885 No a potom i v takovem dome https://www.panoramio.com/photo/52345210 No je ho potreba i dost opravit. Spolek Argentinsko-Ceskeho pratelstvi z Presidencia Roque Sáenz Pena vam bude drzet palec aby nebylo toho potreba.

Datum: 11.03.2014

Vložil: Vlk-bílý

Titulek: Vydržať

Situace není dobrá, uznávám, sám svádím boj na stránkách Novinek.cz s tou rudou pakáží s heslem, ,,každý den nasrat aspoň 5 komunistů,,.
Tady na Moravě se zatím na Rusa nijak zvláště nechystáme, těch odhadovaných a ,,údajně,, ztracených 2 000 l. metylalkoholu je nicméně dobře uschováno, co kdyby. .... :O)
A kdyby došlo k nejhoršímu, věřím, že Psojedy budou majákem svobody i v těch nejhorších časech. :O)

Koukejte psát, dobrá nálada je potřeba.

Datum: 11.03.2014

Vložil: Agent P.

Titulek: Re: Vydržať

Nevím jestli majákem, ostrůvkem určitě.
Opakuju, psát se bude dál, jen se zaměříme do minulosti, včetně dobudování struktury stránek (historie, pamětihodnosti). Co třeba plánek obce, jídelní lístek hostince ke stažení v pdf, staré pověsti psojedské nebo komentované vyhodnocení ankety?
Plánů je dost, ale čas, čas, čas...:-(

Datum: 12.03.2014

Vložil: Vlk-bílý

Titulek: Re: Re: Vydržať

Jo jo, to zní dost dobře. Ten jídelák by mne zajímal, jako vlk-samotář bych ho mohl aplikovat u sebe. A jak dopadla modelová železnice pro mladého Pecháčka??

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek