Starostovo jarní pokušení

20.03.2012 11:46

Svátek sv. Josefa je od roku 1994, kdy se stal starostou obce pan Josef Pecháček jedním z nejvýznamnějších dní ve společenském životě naší vsi. Jeho oslava pravidelně přispívá  k utužování sociálních kontaktů, otupení hran a neformálnímu přivítání jara. Je pravdou, že spontánnost večírku vždy zcela zastře původně plánovaný komorní charakter akce a nejinak tomu bylo i letos. Souhrou okolností se však zdá, že letošní oslava může přinést kromě obligátní nevolnosti účastníků také jisté nepříjemné důsledky týkající se obecní samosprávy i sportu. 

Svůj svátek připadající na pondělí 19. března se rozhodl starosta Pecháček oslavit v neděli odpoledne na dvoře svého statku, kde bylo pro účastníky připraveno pohoštění ve formě studeného zeleninového bufetu, grilovaných klobásek a bečky „Desítky“ z místního minipivovaru. Starosta počítal původně pouze se skromnou odpolední oslavou pro nejužší rodinu a přátele; vše se ale poněkud zvrtlo, když se v půl páté odpoledne dorazil do vsi autokar s rozjařenými hráči „STS Záboj“, kterým se v silně oslabené sestavě podařilo senzačně porazit lídra tabulky „ZD Kurochody B“ na jeho hřišti 0:1 (vlastní gól domácích). Naši borci, oslavující vítězství již po cestě, vyvrávorali z autobusu přímo proti otevřeným vratům Pecháčkova statku a spontánně přesunuli svou euforii na starostův dvůr, odkud vzápětí znechuceně odešlo ženské osazenstvo rodinné oslavy, které však bylo brzy plně nahrazeno velkou částí mužské populace obce. Sortiment občerstvení se rozrostl o čtyři kila marinovaných jeleních steaků (rodina Šiškova), dvacet uzených úhořů (rodina Kolomazníkova) a králičí guláš (rodina Červeňákova); překvapil rovněž hostinský, trenér a majitel minipivovaru v jedné osobě Rudolf Zima, který na oslavu věnoval další tři bečky z produkce svého podniku – „Jedenáctku“, „Dvanáctku“ a jarní černý speciál zvaný „Temný úsvit“.

Velkou kaňkou na zdařilém průběhu oslav se stal hysterický výstup Dagmar Kolomazníkové, matky místní sedmnáctileté fotbalové hvězdy Luďka Kolomazníka, který má stále domácí vězení a třízápasový distanc za vulgarity, použité v rozhovoru pro naše webové stránky. Kolomazník měl původně k Pecháčkovi pouze donést zmíněné úhoře, okamžitě se vrátit domů a pokračovat ve vypracovávání úkolu do matematiky, ale i přes varování formou matčiných esemesek se rozhodl setrvat se spoluhráči v delším srdečném rozhovoru. Kolem desáté večerní se proto na oslavu osobně dostavila rozzuřená paní Kolomazníková a jako jednoho z prvních identifikovala na potemnělém dvoře právě svého syna, jak společně s namol opilým stoperem „Joe“ Pecháčkem močí na ukořistěnou vlajku soupeře. Jeho nesouvislé a stěží artikulované obhajobě nevěnovala pozornost a zdá se, že náš tým bude muset svého střelce ještě nějakou dobu nuceně postrádat. Rovněž Zimův pokus, který za svého nejlepšího hráče intervenoval slovy „Dášo, nedělej krávu!“, pronesenými zpod stolu, nelze v dané situaci považovat za nejšťastnější. V kontextu průběhu oslavy je proto snad jedinou útěchou, že starosta Pecháček již v té době nebyl schopen slova ani jakékoliv reakce – s výjimkou reakce zornic na světlo; jistě by totiž také řekl své.

Tečkou za oslavou bylo překvapivé půlnoční vystoupení „Hot Stuff Vlasta Revivalu“, který prezentoval svou novou pikantní taneční kreaci „Jarní pokušení 2012“. Všichni účastníci se v pondělí shodli, že se jim kulturní vložka moc líbila, i když si její průběh vlastně přesně nepamatují a svorně litovali ty, kteří již produkci nemohli, ať již z těch či oněch důvodů, věnovat pozornost. Brankář Petr Kukla se sice pokoušel pořídit skrytý videozáznam pomocí chytrého mobilního telefonu, ale ve svém stavu nepostřehl, že zakryl prstem objektiv, takže na nahrávce je zřetelný pouze hudební doprovod a tlumené výkřiky jako „hobluj bejby!“ a „ukaž je!“.

Pondělí bylo v obci opět výjimečně tiché – ticho zavládlo v podstatě ve všech domácnostech účastníků večírku a konkrétně u starosty doma by se dalo doslova krájet. Pecháček se proto raději po menším úsilí odebral do kanceláře, kde ho ale vzápětí nepříjemně překvapil agilní pracovník krajského úřadu Bc. Aleš Bičík, který přijel do obce zjistit, jak je vůbec možné, že OÚ dosud neodeslal vyplněný čtyřicetistránkový povinný dotazníkový formulář hodnotící grafickou strukturu webové prezentace krajské komise pro regulaci duplicitní administrativy. Podobné nepříjemnosti řeší obvykle místostarosta Zubatý nebo tajemnice Horká, a starosta Pecháček se jimi nedává ve svém majestátu rušit. Zubatý je však na čtrnáctidenním zahraničním školení v Kitzbühelu a Horká odešla na Pecháčkův pokyn do samoobsluhy pro minerálku a iontový nápoj, který mu měl dát opět křídla nebo alespoň nohy. Bičík tak nekontrolovaně pronikl až do starostovy kanceláře, kde jej zastihl ve stabilizované poloze, jak se pokouší pozřít tabletku ibalginu a zapít ji vlažným čajem. Na jeho asertivní dotazy ohledně půlročního skluzu v odevzdání dotazníku reagoval Pecháček pouze prázdným pohledem a pokusy o krčení ramen. Úředník pronesl krátkou přednášku o zákonných požadavcích na místní samosprávy a  vzájemné kooperaci všech administrativních složek nutné pro blaho občanů, při které starosta několikrát slabě zasténal a ke konci se rychlým krokem prosmýkl kolem konsternovaného Bičíka a následně se uzamkl na sociálním zařízení. Na úředníkovo klepání a výzvy odpovídal pouze tlumenými hrdelními zvuky; když se po několika minutách opět vynořil, zahrnul Bičíka nepublikovatelnými výrazy a s temnými výhrůžkami jej donutil opustit budovu i obec. Tajemnice Horká, která se vracela přes náves ze samoobsluhy, tak již zahlédla pouze červená koncová světla vozu značky „Audi“ a brunátného starostu, jak za ním hrozí záchodovým zvonem, do celého sporu tak už nestačila zasáhnout a za pomoci osvědčených postupů jej neutralizovat.

Samotná oslava starostových jmenin se tedy navýsost vydařila a je oprávněné předpokládat, že se na ní dlouho nezapomene, i kdy jen málo účastníků si na její přesný průběh pamatuje. Jedinými nepříjemnostmi mohou tak být pouze případné následky výše zmíněných událostí týkajících se dvou jmen – Kolomazník a Bičík. Můžeme diskutovat, které z nich je pro obec důležitější...

 

Diskuse: Starostovo jarní pokušení.

Datum: 21.03.2012

Vložil: Strejda Bob

Titulek: Následky

Jednoznačně větší a závažnější následky je Kolomazníkovo domácí vězení. Nějakej Bičík s formulářem přece nemůže Psojednské rozházet.

Datum: 23.03.2012

Vložil: Rickr

Titulek: Re: Následky

No nevím, já bych Bičíka nepodceňoval. Titul Bc.získal za tuto práci: Obecní koordinátor celoživotního vzdělávání jako aktér rozvoje obce. A studoval i další podobné obory, více zde: https://is.muni.cz/th/75982/fss_m/ Ten ještě Pecháčkovi může zatopit :-)

Přidat nový příspěvek