Svodka VII

29.11.2012 13:01

Po delší odmlce způsobené leností zpravodaje, přinášíme opět výtah toho nejdůležitějšího, co se v obci za poslední dobu událo. Polní práce jsou ukončeny, fotbalová liga má zimní přestávku, v rybníce se koupou už jen poslední otužilci a zároveň místní minipivovar jede na plný výkon, takže nadešel čas schůzí a hodnocení. Setrvale se zhoršují vztahy s novou krajskou reprezentací, své bilanční setkání mají za sebou naši  hasiči i fotbalisté . Trapasem skončil další umělecký projekt Z. Závojného. A starosta Pecháček se už nemůže dočkat sněhu a svého prvního vnuka...

Obecní zastupitelstvo projednávalo v rozhořčené atmosféře dvousetčtyřicetistránkový dokument „Nové výzvy integrované dopravy – etapa IV.3 Blíže občanům“, který vydal krajský odbor dopravy za účelem „pozitivního řešení otázek efektivní veřejné mobility“, jak se praví v úvodní třicetistránkové preambuli. Drtivá většina zastupitelů poněkud nejistě tvrdila, že si fascikl skutečně prostudovala, a místostarosta Zubatý to dokonce demonstroval tím, že ve svém výtisku ostentativně zvýraznil fixem několik náhodně vybraných pasáží, ale pouze o starostovi Pecháčkovi a vůdci opozice Myšákovi to lze tvrdit s jistotou. Důkazem budiž jejich kruhy pod očima a rozhodné odhodlání poslat na kraj ostře formulovaný protest. Naší obce se v dokumentu týká nenápadná větička uvedené na padesátém řádku na straně 219 (příloha K) z níž vyplývá, že nově budou přímo do obce zajíždět pouze tři páry autobusů (dva ráno, jeden odpoledne) a ostatní spoje budou zastavovat pouze na zastávce u hlavní silnice. Cílem je, jak jinak, ušetřit a zároveň zlepšit úroveň dopravní obslužnosti v obci. Především druhý bod budí ale v Psojedech vážné pochyby; kritici upozorňují, že první ranní spoj s odjezdem v půl šesté není pro žactvo dojíždějící na osmou hodinu do základní školy v Kurochodech (příjezd v 6:03) úplně vhodný, stejně jako druhý spoj v 7:20, kterým omladina dorazí do školy po přestupu v Horním Drnu kolem čtvrt na devět. Smysl odpoledního spoje (příjezd 17:15), který šikovně volenými oklikami zdvojnásobí tarifní vzdálenost Kurochody-Psojedy a dosáhne pěkné průměrné rychlosti 8 km/h, nechápe nikdo. Rozruch vzbudila také krátká pasáž v osmdesátistránkovém anglickém resumé, podle níž bude do dvou let nutné přestavět všechny stávající autobusové zastávky v regionu na tzv. dopravní terminály s nástupními ostrůvky (kombinace jihoafrické žuly a italského mramoru), akustickým hlášením Alexandra Hemaly a designovými přístřešky architektonického studia „Ting“. Pro Psojedy to bude, kromě nutnosti vydat z napjatého obecního rozpočtu několik milionů, znamenat také přemístění Božích muk u křižovatky s hlavní silnicí, která zde nerušeně stojí již od roku 1646; bohužel, podle přiložené vizualizace koliduje totiž jejich umístění s jedním ze šestnácti opěrných bronzových pilířů zmíněného přístřešku.

Krajskému odboru dopravy bylo odesláno ostře zamítavé stanovisko obecního zastupitelstva. Sžíravou ironii, mimořádně sprostá slova a temné výhrůžky, které do konceptu přípisu prosadili zastupitelé napříč politickým spektrem, převedla do úřednicko-právního žargonu tajemnice Horká, které se rovněž prozatím podařilo odradit rozzuřeného starostu Pecháčka od jeho úmyslu zajet na krajský úřad a osobně zde danou problematiku prodiskutovat – nebylo totiž vyloučeno, že by se temperamentní starosta uchýlil k použití hmatů a chvatů.

Na pravidelné štábní schůzi se sešlo rovněž velení místního Sboru dobrovolných hasičů. V dělné atmosféře hasičské klubovny byla zhodnocena celoroční činnost a promítány diapozitivy z obou akcí sboru za uplynulý rok. Potleskem byly doprovázeny snímky z jarního tání na místním potoce, kdy členové odvážnou instalací pytlů s pískem získaným z pískoviště mateřské školy zabránili rozlití vody do močálu nad Horním rybníkem. Voda následně zaplavila dolní část zámeckého parku včetně zahradního traktůrku. Hrozícímu úniku provozních kapalin do okolí zabránilo pohotové přehrazení odtoku nornou stěnou, která však po odtažení traktůrku na břeh a sanaci znečištění nevydržela nápor živlu, svévolně opustila po proudu katastr obce a po vylovení se stala součástí vybavení a chloubou SDH Brod. Nespokojeným mručením byly naopak přivítány fotografie z letního z hasebního zásahu při požáru túje u místního hřbitova, o kterém jsme Vás informovali již dříve. Viník nepovedené akce, Havel Myšák provedl však na schůzi sebekritiku a zavázal se, že za zničený stromek zasadí deset nových. Náčelník sboru, Bedřich Myšák ml. (starší bratr Havla), vzal provinilcův závazek na vědomí a na důkaz obnovení důvěry mu slavnostně vrátil zabavenou sekyrku. Kulturní vložku zabezpečilo oblíbené trio „Hot Stuff Vlasta Revival“ s novou tematickou taneční sestavou „Vločky“ v níž děvčata oblečena pouze do minimalistického bílého krajkového oděvu věrně znázornila sněhovou vánici. Po nadšeném potlesku se členky sboru uvolily posloužit jako rekvizita k improvizovanému nácviku přežití ve sněhovém závalu, když svými těly předstíraly lavinu a jednotliví členové se z ní měli co nejdříve dostat. Cvičení bohužel skončilo fiaskem, když první vylosovaný adept kurzu přežití, „Joe“ Pecháček (syn starosty), nejevil ani po dvaceti minutách snahu se ze závalu vyprostit, načež jej náčelník Myšák (druhý vylosovaný) vyprostil sám a v nastalé bouřlivější výměně názorů mezi oběma členy SDH vyšumělo cvičení do ztracena. Jedinou památkou na něj tak zůstává pouze zapomenutý bílý podvazek, následně slavnostně uložený do vitríny mezi další památné artefakty vážící se k činnosti sboru (ohořelé přilby, zteřelé hadice, roztříštěné půllitry apod.).

Schůzi má za sebou také představenstvo místního fotbalového celku „STS Záboj“, přičemž řada členů a hostů se na ní přesunula z výše uvedené porady SDH. Situace našeho mužstva je v půli sezóny II. mikroregionální ligy spíše neveselá: přes urputnou snahu se náš tým nachází v dolní třetině tabulky s jasnou sestupnou tendencí. Blok referátů na toto téma vyvrcholil prezentací místostarosty Zubatého, který na několika barevných slajdech analyzoval neutěšený stav a přesvědčivě dokázal, že jeho příčinou není psychická nesoustředěnost Luďka Kolomazníka, vzrůstající lenost „Joe“ Pecháčka ani setrvale podnapilý stav brankáře Kukly, nýbrž zřetelná nepřízeň rozhodčích. Počet přímých volných kopů nařízených proti našemu celku stoupl proti minulé sezóně o 18% a počet penalt dokonce o 50% a tato skutečnost spolu s faktem, že brankář Kukla většinou padá k zemi ještě předtím, než si hráč postaví míč na značku pokutového kopu, vede k tomu, že naše skóre je stejně pasivní jako stoper Pecháček. Protože je nad slunce jasnější, že nad tímto hrozivým nárůstem četnosti standardních situací stojí korupční jednání funkcionářů sousedního celku „FK Dynamo Horní Drn“ a místostarosta Zubatý to jednoznačně potvrdil tím, když na plénu ukázal svou ledvinku údajně napěchovanou přímými důkazy a nepřímými indiciemi, přijalo představenstvo klubu následující usnesení. Na začátek jarní sezóny budou velká vápna našeho hřiště zatravněna kopřivami, aby si nagelované primadony soupeřů dobře rozmyslely, jestli si při střetu z naší obranou dovolí zase simulovat a válet se po zemi. V rámci zlepšování vztahů s rozhodčími bude dále zaskleno okno v jejich kabině a sudímu Miroslavu Chápalovi bude vrácena píšťalka, kterou mu v rozrušení zabavil trenér Zima v posledním zápase poté, co s ní Chápal pískl penaltu po diskutabilním zákroku brankáře Kukly na hostujícího útočníka Žižlavského z „Jiskry Malé Čubky“ (náš borec byl obejit na hranici velkého vápna, kde vykonával malou potřebu, a v gestu zoufalého vzdoru mrštil po Žižlavském poloprázdnou pivní lahví). Uklidněni zvoleným postupem shlédli fotbalisté i funkcionáři kulturní vložku v podání „Hot Stuff Vlasta Revival“ nazvanou „Bílý balet“.

Obecní intelektuál Zeno Závojný, umělec a příležitostný politický aktivista, který má neobyčejný talent k napodobovánání toho nejtrapnějšího, co tuzemská umělecko-aktivistická scéna nabízí, uspořádal ve svém příbytku v bývalé obecní rasovně happening, během nejž hodlal zveřejnit soukromá telefonní čísla politických představitelů obce. Důvodem k tomuto kroku je dle něj "morální reforma obce" a "pozitivní zpětná vazba občan-politik", jak trhaně slabikoval z umaštěného papírku v úvodní řeči k návštěvníkům vernisáže (jeho manželka, některá z jeho dětí a Radmila Šoupalová). Jako většina Závojného akcí, i tato dopadla poněkud neslavně; Zeno zná pouze dvě telefonní čísla na místní zastupitele: jedno náleží starostovi Pecháčkovi, druhé vůdci opozice a jeho otci Bedřichu Myšákovi. Závojný, jako většina umělců, je jen příležitostný hrdina a v jádru je v podstatě zbabělec, ale není hlupák - Pecháčkovo číslo proto raději nezveřejnil, neboť starosta je vyšší a silnější než on. Kromě toho je rasovna sice bývalá, ale ještě pořád obecní...Zveřejnění se tak dočkalo pouze číslo Bedřicha Myšáka, Zenonova otce. Na plotě však viselo pouze čtyřicet minut, než se k rasovně dostavil sám Myšák a zvýšeným hlasem svého nezdárného syna krčícího se před otcovým hněvem v koutku stodoly přesvědčil, aby svůj nejnovější umělecký projekt předčasně ukončil, pokud chce, aby za něj Myšák nadále platil nájem. Jak nám později sdělila paní Myšáková v samoobsluze, není její manžel zvědavý ani na anonymní textové zprávy obecní lůzy, ani na půlnoční vulgární telefonáty pana Jaroslav M. Jinak proti zpětné vazbě "občan-politik" nic nemá. 

Nedočkavě očekáváme příchod zimy, o jejímž průběhu Vás budeme opět pravidelně informovat. Vzhledem k nezakrytě nepřátelskému postoji celoplošných médií ke zprávám z Psojed budou reportáže o počasí publikovány primárně na našich stránkách. Všeobecná sněhová kalamita, třeskuté mrazy a celkový apokalyptický rozvrat počasí, předpovídaný zmíněnými médii na dnešní den (29. listopad), se v obci zatím projevil polojasnou oblohou a teplotami atakujícími +5°C. Vyspravená sněžná hrabla, slunečnicová semínka v krmítkách a nový produkt minilihovaru Rudolfa Zimy – jablečná pálenka „Eisbrecher“ (77% ethanolu) však dávají tušit, že brzy půjde do tuhého.     

Pro prvního vnuka starosty Pecháčka je za dědečkovou stodolou nachystána nová sáňkařská dráha v délce 58 m s několika klopenými zatáčkami a tzv. "skokem smrti". Čelní mužové obce netrpělivě vyhlížejí sníh, aby starostovo dílo řádně kolaudovali, většinou na saních vlastní konstrukce. Jejich manželky lomí rukama a připravují sádrové obvazy, Rudolf Zima hodlá u dráhy zřídit stánek s občerstvením. Je však značně diskutabilní, jestli Pecháček nejmladší snažení svého děda řádně ocení - jeho narození je totiž plánováno až na konec ledna a existuje určitá pochybnost, zda jej rodiče vůbec na dráhu pustí. Fakt, že Václav a Alena Pecháčkovi pohlaví svého prvního dítěte před okolním světem i nejbližší rodinou zatím tají, starosta Pecháček ze své mysli spolehlivě vytěsnil.

Diskuse: Svodka VII

Datum: 30.11.2012

Vložil: pepa

Titulek: bičík

ten Bičík je ale pěkná svině!

Datum: 30.11.2012

Vložil: Kolor

Titulek: Re: bičík

Bičík dělá toho dotačního koordinátora, ten nemá s dopravou nic společnýho.

Datum: 30.11.2012

Vložil: pepa

Titulek: Re: Re: bičík

a za co asi obec poství ten terminál? za suchý z nosu?

Přidat nový příspěvek