Svodka VIII

11.01.2013 09:40

Vážení návštěvníci našich obecních stránek, vítáme Vás v novém roce. Dovolte, abychom Vás po vánoční přestávce opět naším neotřelým informačním stylem zapojili do dění v Psojedech. Dárky jsou dávno rozbaleny, vánoční stromečky pomalu opadávají a naši občané se konečně přestali přejídat, takže někteří z nich se už můžou opět pohnout. Tajemnice OÚ Horká, která přes Vánoce najela na vanilkovorohlíčkovou dietu, nyní do práce dokonce běhá. V mimořádně přiléhavém úboru...

Ještě ve stavu mírného šoku ze starostova novoročního projevu sešlo se v tradičním prostředí sálu hostince „U Sněhuláka“ místní obecní zastupitelstvo. V dělné atmosféře byl na programu jednání bod navržený opozičním zastupitelem Bedřichem Myšákem, aby zastupitelé vyjádřili nedůvěru prezidentu republiky za rozsah jím vyhlášené amnestie tím, že ze zdi sundají jeho portrét. Starosta Pecháček však správně poznamenal, že na psojedských zdech se žádná Klausova podobizna již dlouho nenachází: v hostinci byla v letních měsících roku 2012 létajícím hmyzem znečištěna natolik, že ji hostinský Zima krátce před krajskými volbami nahradil obrazem císaře Karla I. (1916-1918), aby zachoval důstojnost zdejší improvizované volební místnosti, a fotografie prezidenta na obecním úřadě pak musela již před mnoha lety ustoupit plakátu herce Gojko Mitiće, hvězdy jugoslávsko-východoněmeckých westernů, na kterých Pecháček vyrůstal. Také v tomto aktu není třeba hledat žádný vyhraněný aktivismus, o čemž ostatně svědčí i skutečnost, že místo obrazu Václava Havla zde visí fotografie Johna Waynea, a zbývajících sedm někdejších československých prezidentů, většinou politických zločinců, nahradily vhodnější snímky hlavních protagonistů starostova oblíbeného filmu „Sedm statečných“. Desátý háček zůstává neobsazen, ale není pravděpodobné, že by na něj byla zavěšena podobizna nového prezidenta. Dá se spíše očekávat, že se zde již brzy objeví fotografie starostova prvního vnuka, který se má narodit každým dnem, díky čemuž je Pecháček v poslední době nesoustředěný a od mobilního telefonu se nevzdaluje na krok. Na Myšákův dotaz, jak se tedy zastupitelstvo k prezidentské amnestii postaví, mávl starosta rezignovaně rukou, což je pravděpodobně ta nejadekvátnější reakce, a dál očima hypnotizoval displej svého letitého "Siemense Empětatřicítky".

Zatímco dle zpráv TV Nova „odsoudil amnestii doslova celý národ a republikou se šíří STRACH!“ v místní části Hadí vrch byl krok prezidenta přivítán vesměs se sympatiemi. Veselo je zvláště na farmě u Červeňáků, kde se po letech sešla téměř celá rodina, čímž dáváme případným agroturistům na vědomí, že ubytovací kapacity rodinného penzionu jsou na nějaký čas vyčerpány, a to přinejmenším do příští taneční zábavy v Horním Drnu, kde si bratři Červeňákovi hodlají vyřídit dlouhodobé spory s tamní rodinou Fazekašovou, které po amnestii rovněž dorazily vítané posily. Ožilo i „Bistro Zmije“, kde mezi místní spodinou převládlo pochvalné mručení, že „konečně taky někdo udělal něco pro nás, vobyčejný lidi“. Osazenstvu podniku se jednoznačně ulevilo, že vesměs uniklo nejrůznějším podmíněným a alternativním trestům, takže nehrozí, že by se muselo vyčerpávat jakoukoliv činností, která by mu mohla bránit v nerušené konzumaci alkoholických nápojů, sledování televize a hraní automatů. Pan Jaroslav M., rozradostněn z toho, že mu byl prominut zbytek trestu 100 hodin veřejně prospěšných prací (zatím odpracoval 7 minut), prohlásil, že „rozmlátí tlamu každýmu, kterej bude Vaškovi nadávat“: pana prezidenta jistě potěší, že v současné štvavé atmosféře dirigované mediálně-ideodiverzními centrálami se ještě najdou lidé, kteří za ním stojí.

Rádi bychom čtenářům nabídli průzkum obecních volebních preferencí před první přímou prezidentskou volbou. Jak však náš zpravodaj zjistil v terénu, místní obyvatelstvo je krajně nedůvěřivé a dobrat se v Psojedech nějaké konkrétnější predikce výsledků je krajně problematické. Vše komplikuje skutečnost, že sestavit námi požadovaný statisticky významný a reprezentativní vzorek alespoň 300 voličů naráží v obci se 130 obyvateli na nepřekonatelné potíže. Po vzoru legendárního francouzského seriálu „O poklad pevnosti Boyard“ přinášíme všem amatérským politologům alespoň získané indicie, ze kterých mohou odvodit preference některých našich občanů (doslovné citace v úvozovkách):

Starosta Pecháček při pohledu na volební lístky rezolutně prohlásil, že „Pražáky teda volit nebude“. Toto xenofobní stanovisko podlézavě podpořil i místostarosta Zubatý, kterého na volbě zajímají pouze nohy moderátorky volebního studia ČT „pionýrské vlaštovky“Augustové.

Rozvětvená rodina Unterzeilerova, která se po válce vyhnula vyhnání, bude dle principu „krev není voda“ volit jednoho z oněch dvou třetin kandidátů s německým příjmením.

Hajný Šiška, který opovrhuje městskou civilizací, čímž míní jakékoliv sídlo lidnatější než jeho rodný Hadí vrch, a dává přednost životu v hloubi psojedského hvozdu, bude volit kandidáta „z lesů, vod a strání“.

Hostinský Zima tvrdí, že „prezident by měl umět chlastat“, aby ve světě neudělal ostudu.

Bývalý tajemník MNV Otto Zmuda (KSČM) bude volit „jednoho z nás“. Tedy z nich, přesněji řečeno...

Tajemnice Horká očekává od prezidenta „hlavně kontinuitu“. Bude proto volit „toho s knírem“.

Dřevorubec Kukla osobně proti stromům nic nemá, ale jejich hlazení považuje za „úplně zbytečný“.

Bedřich Myšák, vášnivý filatelista a zastánce revolučních inovací za každou cenu „má jasno“.

Záchodek „Bistra Zmije“ nově zdobí ulepený plakát jedné z kandidátek (nahoře bez) s lascivním sloganem "Jsme na jedné lodi, námořníku!"

Zeno Závojný, obecní intelektuál a umělec, preferuje u kandidátů „esoterický aspekt jejich jsoucna“.

Pan Červeňák si nakonec nechal vysvětlit, že Klause už volit nemůže, a vrátil se ke svému léta osvědčenému postoji, že „cigan musi byť nadstranícky“.

Fotbalista Kolomazník, známý místní metrosexuál, nebude volit nikoho, kdo má více či méně než jednu bradu, a jehož BMI (body mass index) není v souladu s módním trendem.

Majitel zdejšího zámku dr. Torres zintenzivnil svůj velezrádný písemný styk s Karlem von Habsburg-Lothringen (*1961).

Daleko větší pozornost než prezidentská volba vzbuzuje v obci přepis nahrávek získaných z krátkovlnné vysílačkové komunikace mezi oběma čerty během loňské návštěvy Mikuláše na farmě Červeňákových, který na nástěnku před samoobsluhou umístila paní Dagmar Kolomazníková, nadšená radioamatérka. Po bezkrevném tiskovém prohlášení otřesených bratrů Torresových (představitelů čertů a veteránů americké námořní pěchoty), že „tento úkol byl velkou výzvou, která je pozitivně motivovala k novým výzvám“, vrhá zveřejněný dokument částečně světlo na to, co se u Červeňáků v onen ponurý večer dělo poté, co oba čerti vstoupili do dětského pokoje a poprvé zachrastili řetězy. Přepis nahrávky Vám přinášíme v původním znění. Vzhledem k tomu, že Kansas a Arkansas Torresovi jsou jednovaječná dvojčata, nabylo možno rozlišit, který z nich na záznamu právě hovoří.

„´See anything?...Negative...We´re the lost battalion, dude...Yeah...Watch that shadow!...Oh! Oh! Fuck!...Get him!...Bloody bastard!...Fuck!...Fuck!...Bloody hell!...Over there, over there!...Devil K. speaking, Devil K. speaking, do you hear me Devil A.?...Roger, Devil K....For the Christ´s sake! Man, hey, are you O.K.?...That bloody bastard!...Fuck!...Jeez!...Damn it!...Again, again! Six o´clock, six  o´clock!!...Roger! Fuck!...Fire! Oh!...Are you O.K.?..Yeah, man!....Get these bastards, now!...What, in hell, was that?...Help!... Doc!...Fuck!...Are you O.K.?...Sure, it´s only the fucking scratch, fuck them all!...You´re doing well, dude! You´ll be fine...Fuck!...Another son of the bitch ahead!...I got him! Jeez, what a show!...Oh!...Shit! Bloody shit!...Not now, not yet!...Are you O.K.?...Leave me here...Piss of! Remember Tora Bora! Remember, eye of the tiger!...I´ll kick his fucking ass, I swear!...Hey, watch YOUR ass, dude!...Caution, caution!...Fuck!...No, please, no, oh, oh!...You bastard! You bloody fucking bastard!...Watch them, watch them!... ´See that fucking hole in the fucking wall? Two o´clock, man!...Get them, brother!...Ready?Steady? GO!...Hasta la vista, baby!...Tally ho!...Fuck!...Back, it´s the fucking trap, back, back!..Retreat! Call HQ! ´Need the airborne support!...Get out!....Shit!!...Fuck!...Fuck!...Fuck!!...Oh!...Holy God!!...Are you O.K.?...No...

Některé z použitých frází si pečlivě opsal Luděk Kolomazník, který jimi chce vylepšit milostné dopisy své dívce Arizoně Torres do Spojených států. Celý text hodlá zhudebnit místní agrometalová formace „Dunihlav“.

Ze sportu. Z důvodu relativně teplého počasí postihla Rybniční hokejovou ligu (RHL) časově neomezená výluka. Také náš „Dolní rybník“ dostatečně nezamrzl, což se fatálně projevilo v zatím posledním utkání zdejšího mužstva s hostujícím týmem „Capitals Čmelíkov“. Hlavní problém spočíval v tom, že led nesahal až ke břehu, ale na hladině rybníka vytvářel pouze jakýsi driftující ostrov, který musel být v průběhu zápasu pomocí bidel neustále přisunován k hlavní tribuně, aby divákům neunikl žádný zásadní moment. V této situaci je také zcela pochopitelné, že vyloučena byla i jakákoliv hra u mantinelu, čehož si však nevšiml poněkud jednodušší hostující obránce Radek Dudák, když se rozhodl narazit psojedského útočníka „Joe“ Pecháčka na hrazení a ukázat mu tak, kdo je na ledě pánem. Oba borci následně skončili v ledové vodě a před potupným uvíznutím na česle přepadu je zachránila pouze pohotovostní četa B-družstva zdejšího Sboru dobrovolných hasičů, která pro tyto případy permanentně křižovala po hladině v obojživelném vozidle „LuAZ 967M“ sovětské provenience. Naši hasiči oba playery odlovili a dopravili na střídačky, kde se mohli převléknout do suchých svetrů a po několika sklenkách něčeho ostřejšího opět zasáhnout do utkání. Zatímco hráči, kteří v jeho dalším průběhu tu a tam přes okraj ledu přepadli, se až do zásahu hasičů na hladině jakž takž udrželi, velká nouze nastala o puky, které po opuštění ledové plochy okamžitě mířily ke dnu, kde ze zimního spánku vyburcovaly dvoumetrového sumce Edu, který vzápětí začal zvědavě kroužit kolem ledového ostrůvku. Zatímco pořadatelé debatovali o tom, zda místo puků nepoužít zmrzlé žáby, uklouzl čárový rozhodčí Mlejnek v obranném pásmu hostí do vody, kde se ho okamžitě zmocnil Eda. Drobná postavička na vzdáleném břehu (porybný Kolomazník) sice zmítajícího se Mlejnka voláním uklidňovala, že Eda nekouše a chce si rozhodčího pouze očichat, hasiči však přesto Edu zahnali bidlem a nešťastného arbitra, kterému sumec pozřel kulicha, potupně vylovili čeřenem. Hlavní rozhodčí Kubrt pak po poradě s čárovými utkání po první třetině za stavu 0:0 předčasně ukončil, což bylo velké štěstí, neboť téměř bezprostředně poté se plovoucí ledový ostrůvek v oblasti středového kruhu rozlomil na několik částí. Bez tohoto odvážného rozhodnutí by totiž téměř jistě došlo k poškození rolby (paní Kolomazníková s velkým mopem), která měla o přestávce ledovou plochu upravit.

 

 

 

 

Diskuse: Svodka VIII

Datum: 29.07.2013

Vložil: Zylbrsztajn

Titulek: Agente, ty vrahu!

Agente, ty vrahu!

Datum: 12.02.2013

Vložil: Honza

Titulek: Díky!

Ta "rolba" nemá chybu, stejně jako přepis rádiové komunikace 8o))

Přidat nový příspěvek