Historie - 19. století!

25.06.2012 14:35

S pomocí Boží a jablečné pálenky dokončena dosud nejrozsáhlejší stať těchto stránek - fascinující historie obce v průběhu 19. století, které pro Psojedy znamenalo dosud nepřekonané období rozkvětu a stability. Autor si je vědom oficiálního závazného výkladu tohoto období našich dějin v tom smyslu, že národ bezmocně trpěl pod nestvůrným habsburským jhem, ale zároveň vyzývá všechny české vlastence, aby si uvědomili, že tato skutečnost je známa až od roku 1918; soudobé zaostalé obyvatelstvo nemělo ani potuchy o tom, jak moc ve skutečnosti trpí. Až 20. století, kdy touhy všech opravdových Čechů po vlastní vládě našly naplnění, mu otevřelo oči.