Novinky

Zámek

05.05.2014 07:55
Vážení čtenáři a náhodní návštěvnící stránek (dle IP adres převážně z Čínské lidové republiky), připravili jsme pro Vás po dlouhé době aktualizaci sekce "Pamětihodnosti", ve které Vám přinášíme hutnou stať věnovanou architektuře a dějinám zdejšího zámku, který až do osudného Února 1948 v...

Plán obce

01.04.2014 09:27
Na stránky byl umístěn plán Psojed s částí obecního katastru, který by měl našim čtenářům pomoci v orientaci v obci a ukotvit jejich představy o ní v prostoru. Jak jistě víte, vystoupila obec před časem z krajského systému dotací a při práci na plánu se tak na rozdíl od mapy mikroregionu,...

HISTORIE AKTUALIZOVÁNA!

20.01.2014 14:58
Po více než roce se opět podařilo aktualizovat sekci "historie", tentokrát o pochmurnou stať pojednávající o osudech našich vojáků padlých ve světové válce. Vzhledem k tomu, že loňského roku proběhlo 95. výročí ukončení 1. světové války bez valného zájmu glajchšaltovaných médií, a letošního...

Popis hradu Drn

28.06.2013 14:31
V sekci "Mikroregion "Popsojedí" byly publikovány výsledky stavebně historického průzkumu zříceniny hradu Drn ležícího z významné části na katastru Psojed. Půjde-li vše dobře, zveřejníme v nejbližších dnech také jeho divokou historii, velmi úzce spjatou s naší obcí. Problematika je...

Historie doplněna!!

17.12.2012 16:38
Po měsících marného čekání byla v sekci historie zařazena stať týkající se osudů obce za první světové války. Z důvodu značného množství informací musel být text rozdělen do dvou části - v zázemí a na bojišti. Celou kapitolu jsme původně chtěli publikovat dříve, než během vánočních svátků...

Medailon hostinského Zimy a další nová anketa

11.12.2012 14:40
Jak jsme slíbili, získal vítěz ankety o osobnost podzimu hostinský Rudolf Zima pochybné právo na medailonek v sekci Kdo je kdo a kam patří, kde se jim můžete vzápětí pokochat nebo alespoň prokousat. V souvislosti se Zimovými aktivitami jsme pro Vás připravili rovněž novou anketu, v níž máte...

Fotogalerie-doplnění

22.10.2012 15:52
V sekci fotogalerie přidáno několik dalších snímků dokazujících, že podzim se v obci letos opravdu vydařil. Postupně rozmísťované dřevěné zásněžky, zrní v krmítkách i uvedení hrabel na sníh do pohotovosti však dávají tušit, že brzy půjde opět do tuhého...

Areál u Dolního rybníka

19.10.2012 13:53
V sekci instituce a občanská vybavenost jsme díky letošnímu horkému létu mohli konečně doplnit část týkající se sportovního a kulturního areálu u Dolního rybníka. Společně s obyvateli obce doufáme, že na jeho popisu nebudeme muset v budoucnu nic měnit, ačkoliv tlaky na jeho pronikavou přeměnu v...

Fotogalerie

11.10.2012 13:49
V sekci fotogalerie bylo přidáno několik snímků zachycujících podzim v Psojedech a okolí, což je dle mínění starousedlíků společně s jarem, létem a zimou vůbec nejkrásnější roční období ve zdejším regionu. Galerii se budeme snažit průběžně doplňovat a výhledově chystáme také novinku -...

Historie - doplnění

10.10.2012 13:11
V sekci Historie, konkrétně ve stati týkající se osudů obce a obyvatel v 19. století byla doplněna krátká pasáž týkající se kdysi slavných, leč časem zavátých "národních poutí" našich občanů na přeloučsko, které tříbily národnostní cítění obyvatel obce a vychovaly z nich opravdové...
1 | 2 | 3 | 4 >>