Plán obce

01.04.2014 09:27

Na stránky byl umístěn plán Psojed s částí obecního katastru, který by měl našim čtenářům pomoci v orientaci v obci a ukotvit jejich představy o ní v prostoru. Jak jistě víte, vystoupila obec před časem z krajského systému dotací a při práci na plánu se tak na rozdíl od mapy mikroregionu, kterou před časem za nemalý peníz vytvořilo profesionální grafické studio, musela spolehnout na vlastní síly. Mapovací práce tedy provedly děti z místní mateřské školy pod vedením paní učitelky Dagmar Kolomazníkové, digitalizaci plánu a legendu zhotovil v rámci trestu domácího vězení její syn Luděk Kolomazník. Přestože tým tvůrců věnoval maximální pozornost detailům, nebylo v jeho silách zachytit dynamicky se měnící strukturu kůlen, stodol, králíkáren, kurníků, dřevníků a psích bud, kterými naši občané obohacují své usedlosti. Zástavba obce tak zachycuje jen obytné budovy a hospodářská stavení trvalejšího charakteru, prověřená léty existence. Přejeme Vám silný umělecko-kartografický zážitek!