Mapa mikroregionu!

15.06.2012 10:13

Přestože se naše obec vyhýbá svému zobrazení na mapách jako čert kříži, obecní zastupitelstvo usoudilo, že publikováním mapy mikroregionu "Popsojedí" nemůže celkem nic pokazit. Tato mapa byla zhotovena grafickým studiem "Václav Beznoska - Kurochody" v rámci evropského grantu "Grafická prezentace regionů, etapa IIb - 3.6" za částku 550 000,- Kč, tak ať je na co koukat!

Kromě toho byla v sekci "O nás" spuštěna podsekce "Mikroregion "Popsojedí", která si jako nemalý cíl vytkla stručné představení našeho líbezného kraje.

Dne 20. 6. byla vložena správná verze mapy obasahující povinné údaje o našich dobrodincích z EU.