Nudná pasáž s čísly

10.12.2012 10:38

My jsme s naším štábem využili nejmodernější techniku a exkluzivně jsme pro Vás analyzovali dnešní chumelenici. Naším digitálním infračerveným počítadlem vloček jsme zjistili, že jeden kubík vzduchu obsahuje v průměru 120 sněhových vloček. Co z toho právě teď vyplývá? Jestliže je spodní hranice mraků v tuto chvíli v nějakých 900 metrech, tak v každém okamžiku je nad katastrem obce neuvěřitelných, poslouchejte dobře, šest miliard a stopadesát šest milionů sněhových vloček klesajících bez slitování směrem dolů! To však není vše! Z oněch 120 vloček v jednom metru krychlovém jich asi 25 každou vteřinou dopadá nejen na zem, ale i na střechy, stromy, občany či domácí mazlíčky. Toto nenápadné číslo však dostane podstatně závažnější rozměr, když si jednoduchým výpočtem uvědomíme, že takto v jedinou sekundu dopadne na území obce neskutečný jeden milión a čtyřista dvacet pět tisíc sněhových vloček! Každou minutou je tak katastr Psojed doslova bombardován osmdesáti pěti a půl milionem těchto malých bílých zabijáků. S přestávkami sněží již 14 hodin, takže obec i s okolím jich od té doby zasypalo stěží představitelných asi dvaasedmdesát miliard! Kde vůbec vezme 130 místních obyvatel psychické a fyzické síly, aby tento nerovný boj s živly dovedli do vítězného konce?!