Soutěž pro veřejnost

14.02.2012 12:36

Starosta obce Josef Pecháček vyhlašuje ústy tajemnice Mgr. Jarmily Horké veřejnou soutěž na rekonstrukci někdejší obecní pečeti. Grafické návrhy respektující níže uvedené zadání posílejte na jeho e-mailovou adresu do konce února t. r. Vítězný návrh se stane součástí webové prezentace a oficiálního úředního razítka, což bude jeho autorovi (autorům) dostatečnou odměnou. V případě zvláště vydařeného návrhu nevylučuje starosta ani ručně psané poděkování.

Z písemných pramenů víme, že obecní pečeť, jejíž otisk ani originál se bohužel nedochovaly, musí splňovat tyto podmínky:

  • kruhový, popřípadě eliptický tvar
  • pečeti dominuje velké písmeno P v provedení "gotická majuskule"
  • Písmeno doplňují tři sněhové vločky
  • pečeť má po obvodu opis "SIGILLUM CIVITATIS PSOJEDI", je proveden opět v gotické majuskuli.
  • jednotlivá slova opisu jsou oddělena sněhovou vločkou.

Původní pečetidlo bylo spolu s dalšími kovovými historickými artefakty zasláno v roce 1951 jako dar MNV Nové huti Klementa Gottwalda. Představitelé obce hodlají podle grafického návrhu nechat odlít repliku pečetidla, přičemž bude použita bronzovina získaná z busty zmíněného politika, dosud neúčelně přechovávané na půdě obecního úřadu.  

Diskuse: Soutěž pro veřejnost

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek