Technické úpravy

28.03.2012 14:41

Pro větší přehlednost (jak doufáme) byly v sekci "Historie" provedeny určité technické úpravy, které by měly celou sekci zpřehlednit. Původní postupně od února vznikající text byl rozsekán do jednotlivých článků přístupných buď přímo nebo pomocí hypertextových odkazů v úvodu sekce. Diskuse byla ponechána společná pro všechny články. Velmi stojíme o to, abyste se k úpravě vyjádřili (diskuse, kniha návštěv, osobní sdělení apod.). Podobnou změnu plánujeme i v ostatních sekcích, tak abychom naše věrné čtenáře neznechutili a nové přilákali. Děkujeme.