Vyhodnocení tuplované anktety

11.04.2012 13:43

Vážení čtenáři, v uplynulém měsíci jste hlasovali v tuplované anketě o tom, o jakou dotaci má obec na jaře žádat a na jaký účel mají být takto získané prostředky v duchu nejlepších obecních tradic odkloněny. V tuto chvíli přinášíme souhrn výsledků, které budou dále vyhodnoceny na zasedání zastupitelstva v sobotu 16. června. Upozorňujeme, že toto hlasování není pro zastupitelstvo závazné, jak pregnantně vyjádřil starosta Pecháček: "Já řikám, s tímhle internetem raděj vocaď pocaď"

Všem 38 hlasujícím děkujeme a přejem šťastný klik také v nové anketě.

 

  • Anketa 1. Otázka: O kterou evropskou dotaci má obec na jaře žádat?
  1. "Výzvy postindustriální genderové informovanosti": 8 hlasů
  2. "Strategické vize rozvoje ptačích rezervací Natura 2005": 5 hlasů
  3. "Projekty rámcové koncepce transkulturního dialogu": 25 hlasů
  • Anketa 2. Otázka: Na jaký účel mají být prostředky z dotace odkloněny?
  1. Rekonstrukce mostu na příjezdové komunikaci: 8 hlasů
  2. Zřízení kanalizace na Hadím vrchu: 10 hlasů
  3. Zakoupení nové sekačky trávy na fotbalové hřiště: 20 hlasů

 

 

  

 

Diskuse: Vyhodnocení tuplované anktety

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek